Shell: Nederland wordt proeftuin voor duurzame energie

Shell: Nederland wordt proeftuin voor duurzame energie

24 mei 2017De president-directeur van Shell-Nederland, Marjan van Loon, bevestigt dat Nederland voor Shell een proeftuin voor duurzame energie wordt. Met name voor windenergie. ‘De keuze is niet wind óf gas, Shell wil allebei.’

NRC-redacteur Renée Postma had een interview met de president-directeur van Shell-Nederland, Marjan van Loon. Het interview is van vóór de aandeelhoudersvergadering van gisteren, maar is juist na de verwerping van de ‘vergroeningsresolutie’ van Follow This des te interessanter.

Uit het interview van de NRC
‘(…) Shell Nederland gaat onder andere over de raffinaderij in Pernis en het chemiecomplex in Moerdijk en de de researchlabs in Amsterdam en Rijswijk. Maar ook over de overgang naar duurzame energie, waarin Shell een rol wil met windparken op zee. (…)

Divisie New Energies
„We hebben een nieuwe divisie opgericht, New Energies, waarin we verschillende delen van het bedrijf hebben samengevoegd om nog slagvaardiger energie te gaan leveren met een lagere uitstoot van CO2.”
Toch vormen die duurzame investeringen nog geen procent van wat Shell jaarlijks investeert.„Duurzame energie is nog maar een klein deel, maar het groeit en dat gaan we verder uitbreiden. Maar waar het om gaat is het terugbrengen van de CO2-uitstoot die verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde. Dat zijn de klimaatdoelen die zijn afgesproken in Parijs. Dat bereiken we door energiebesparing, duurzame opwekking, maar ook door de productie van de schoonste fossiele brandstoffen zolang we die nodig hebben. Denk aan vloeibaar gas voor transport in plaats van zware stookolie, biobrandstoffen en GTL, lichte diesel gemaakt uit gas.”
Hoeveel Shell-mensen houden zich bezig met dit beleid?
„De agenda is: meer energie, minder CO2. Er is de komende jaren wereldwijd meer energie nodig, er komen meer mensen bij en de levensstandaard zal toenemen. Die mensen moeten we op een betaalbare en betrouwbare manier bedienen, met minder uitstoot van CO2. Daar werkt iedereen binnen Shell aan.” (…)

Besparen, duurzaam én schoner fossiel
„Om de doelstellingen van de klimaatconferentie te halen moet je én energie besparen én duurzame energie opwekken én fossiele brandstoffen schoner maken. Met alleen duurzaam versnellen kom je er niet. We hebben fossiele brandstoffen nog jaren nodig en daarom moet je ook iets doen tegen de uitstoot daarvan.” (…)
„Ons inzicht in energiesystemen laat zien dat je niet aan de energiebehoefte in de wereld kunt voldoen met alleen duurzaam. Je zult op alle fronten moeten strijden.” (…)

Nederland proeftuin duurzame energie
Shell doet een gooi naar de aanleg van windparken op zee voor de Nederlandse kust. Wordt Nederland een proeftuin voor duurzame energie?
„Ja, maar dan niet in de zin van: we gaan het proberen en daarna gaan we weer weg. Nederland is erg belangrijk voor Shell, we hebben hier alle activiteiten en kunnen daarom alle zakelijke mogelijkheden goed verkennen. Wij begrijpen het systeem hier. We denken dat we in Nederland heel snel veel kunnen leren. En er moet hier nog veel gebeuren, we hebben bijvoorbeeld met het terugdringen van CO2 nog niet veel voortgang geboekt. Nederland stopt veel subsidie in duurzame energie, maar qua uitstoot schieten we daar nog niet zoveel mee op.” (…)’

 

Bronnen
NRC, 21 mei 2017: De keuze is niet wind óf gas, Shell wil allebei
Foto: Van Oord. Portretfoto: Shell

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.