Shell-topman Van Beurden: ‘We hebben ten onrechte veel aan geloofwaardigheid verloren’

8 januari 2016 – Shell-topman Ben van Beurden vindt het niet terecht dat Shell in de ogen van het publiek veel aan geloofwaardigheid heeft verloren. Hij zegt dat in de nieuwste aflevering van Shell Venster.

Uit het interview van Shell Venster
‘(…) Wat vindt u het lastigste aspect van het leiden van een groot energiebedrijf?
“Het moeilijkste is te worden erkend als een waardevolle partner in de discussie over hoe we klimaatverandering kunnen tegengaan en er tegelijkertijd voor kunnen zorgen dat mensen toegang hebben tot de energie die ze nodig hebben. Het lijkt er soms op dat de mensen die het energiesysteem het beste kennen, in de ogen van het publiek weinig of geen geloofwaardigheid hebben als het gaat om de wijze waarop de omschakeling naar een koolstofarme samenleving realistisch te verwezenlijken is.
Filmsterren en andere beroemdheden lijken daarentegen ironisch genoeg volkomen geloofwaardig als zij erover praten. Ik denk dat dit voortkomt uit de overtuiging dat er twee groepen mensen zijn: degenen met goede bedoelingen voor de aarde en mensen met kwade bedoelingen. En raad eens in welke groep wij worden geplaatst? Ik maak daar bezwaar tegen, want we hebben echt dezelfde goede bedoelingen. Ik wil ook het beste voor de aarde en voor de mensen.
Spijtig genoeg is het gevolg dat sommigen nu ten onrechte geloven dat klimaatverandering op een heel eenvoudige manier op te lossen is. De mensen die het energiesysteem begrijpen weten dat dat niet kan. Het zal een enorme inspanning, vastberadenheid en complexe maatregelen vergen om het tij te keren. Het probleem is dat wij als bedrijfstak in de ogen van het publiek ook veel aan geloofwaardigheid hebben verloren. Die geloofwaardigheid naar ons als bedrijf terugbrengen, te worden gezien als een waardevol onderdeel van de oplossing en een speler die een cruciale bijdrage kan leveren – dat vind ik het moeilijkste.”

Is dat de reden waarom u en negen andere topmensen gezamenlijk de VN-klimaattop in Parijs hebben opgeroepen een effectief akkoord te sluiten om de CO2-uitstoot te verminderen?
Ja. Maar we moeten als samenleving verder gaan dan alleen afspraken over emissiereductie-doelstellingen. Doelstellingen afspreken kan sommige mensen tevredenstellen, maar je bereikt er eigenlijk niets mee. Er is krachtig beleid nodig. Beleid dat deze doel- stellingen echt dichterbij haalt. Zo zouden overheden een effectieve prijs moeten verbinden aan de CO2-uitstoot, zodat zowel het bedrijfsleven als de consument wordt aangemoedigd om te investeren in koolstofarme technologieën of om hun energiegebruik te veranderen.”

Dus hoe ziet de juiste weg naar een duurzame toekomst er volgens u uit?
“Ten eerste moeten we de energie-intensiteit van de economie terugdringen, met behulp van meer efficiency en betere producten. Het is evident dat we ook meer duurzame energie nodig hebben. In feite zullen we daar zoveel mogelijk van moeten hebben.Maar je kunt fossiele brandstoffen niet zomaar wegdenken.
Ze zullen nog geruime tijd nodig zijn. Daarom moeten we deze essentiële energiebronnen voor miljarden mensen op de wereld zo koolstofarm mogelijk maken. Bijvoorbeeld door betere technologieën te ontwikkelen, en methoden om de geproduceerde CO2 af te vangen.” (…)

Hoe kan Shell nog meer helpen bij de omschakeling naar een duurzamere toekomst?
“We zouden nieuwe brandstoffen kunnen ontwikkelen, zoals biobrandstoffen. Die worden vaak over het hoofd gezien, maar zijn ook hernieuwbaar. We zijn al een grote producent van koolstofarme biobrandstof.
Daarnaast zijn we bezig met de ontwikkeling van waterstof als brandstof, die ook op duurzame wijze te produceren is.Ik denk dat we eveneens een belangrijke rol kunnen spelen in het effectiever maken van hernieuwbare vormen van energie door ze te combineren met meer conventionele, koolstofarme energiebronnen, zoals gas.
Er liggen geweldige mogelijkheden voor het ontwikkelen van grootschalige, geïntegreerde zonne- en gassystemen die veel minder CO2 produceren en toch zorgen voor een betrouwbare elektriciteitsvoorziening.” (…)’

 

Bronnen
Shell Venster, 7 januari 2016: Geloofwaardig en cruciaal
Foto: Shell

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.