Schade en herstel na aardbevingen, Groningen, Foto: Groninger Gasberaad

Shell trekt aansprakelijkheid voor NAM in

Stadsarchitect Groningen: 'Versterking te veel bepaald door ingenieurs'

Door een papieren wijziging is Shell niet aansprakelijk voor aardbevingsschade waar de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) na juni 2017 voor verantwoordelijk wordt gehouden, meldde dagblad Trouw afgelopen zaterdag. Volgens Shell kan de NAM de schulden makkelijk zelf betalen, anderen betwisten dat. 

Shell en Exxon Mobil hebben elk de helft van de NAM in handen. Voorgaande jaren gaf Shell een aansprakelijkheidsverklaring af voor NAM, en nam ze de aandelen mee in haar eigen jaarverslag. Afgelopen jaar besloot de Shell echter niet zo’n 403-verklaring af te geven, en de NAM haar eigen jaarverslag te laten publiceren. Daarmee is Shell niet langer aansprakelijk voor nieuwe schulden. Voor ExxonMobil verandert er weinig, laat het bedrijf weten: het heeft nooit een 403-verklaring aan NAM afgegeven.

403-verklaring

Volgens Shell en de NAM was de 403-verklaring niet langer nodig, omdat de NAM nu haar eigen jaarverslag publiceert, waarmee leveranciers zelf kunnen beoordelen of het bedrijf kredietwaardig is. Ook bewoners hoeven zich geen zorgen te maken, stellen zij, omdat NAM’s solvabiliteit, buffers en positieve kasstromen ruim voldoende zouden zijn. NAM zal zelf adequate financiële buffers aanhouden en aan haar verplichtingen voldoen, benadrukt directeur Gerald Schotman in een reactie.

Deskundigen denken daar anders over. In het jaarverslag zou de NAM grofweg een half miljard voor schade gereserveerd hebben, terwijl alleen voor de waardevermindering van de huizen in het aardbevingsgebied al meer dan een miljard nodig zal zijn. Samen met herstellen van de geleden schade, komt het te vergoeden bedrag waarschijnlijk uit op vele miljarden, verwachten betrokkenen. Verantwoordelijk Minister Wiebes heeft al aangegeven dat de staat die kosten zal voorschieten, en de rekening later bij de NAM zal neerleggen.

Gaswinning 2018 e.v.

Hoeveel Groningengas de NAM de komende jaren nog kan exploiteren, hangt sterk af van de maatregelen die de overheid neemt. Komende week adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) de minister over de maatregelen om de gaswinning terug te brengen tot een niveau waarbij de veiligheid van de Groningers voorop zou staan. Zelf verwacht de Minister met een schadeprotocol te komen, waarin staat vastgelegd hoe de Groningers vergoed moeten worden voor de geleden schade.

Vorige week maande Wiebes grootverbruikers al aan om in vóór 2022 op duurzame energie of op ander (hoogcalorisch) gas over te stappen. Een meerderheid van de kamer stemde bovendien in met een voorstel om de gasaansluitplicht voor nieuwe woningen te laten vervallen.

Lees ook:

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.