Shell wil ‘maximale benutting’ van de gasvoorraden

Shell wil ‘maximale benutting’ van de gasvoorraden

1 september 2016Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland, heeft de Tweede Kamer laten weten dat Shell een ‘maximale benutting’ van de gasvoorraden wil, ‘vanzelfsprekend binnen de gelende veiligheidsnormen’ en met ‘steun van de mensen in Groningen’. Tegelijk stelt zij dat Shell een ‘versnelling en opschaling van de energietransitie’ wil. 

De notitie van Shell aan de Tweede Kamer is bestemd voor de hoorzitting van de Tweede Kamer op 8 september over de gaswinning in Groningen.

‘Ook in de komende decennia zal er in Nederland een significante vraag naar aardgas blijven bestaan, als bron van warmte en elektriciteit en als grondstof voor de industrie.’
Terwijl minister Kamp voorlopig niet verder wil gaan dan een gaswinningsbesluit voor de komende vijf jaar, pleit Van Loon voor ‘lange-termijn duidelijkheid’ : ‘Om de gaswinning in Groningen voort te zetten – ook op lagere productieniveaus – zullen forse investeringen nodig blijven die zich niet binnen één of twee jaar terugbetalen.’
Waar het winningsbesluit vooral kijkt naar de veiligheid en het risico van aardbevingen, attendeert de Shell ook op het economisch belang: ‘Het Groningenveld is de kurk waar de Nederlandse gassector op drijft. Die sector zorgt landelijk voor ongeveer 16.000 directe en indirecte arbeidsplaatsen.’ ‘Nederland kan nog vele miljarden aan gasbaten verdienen.’

Van Loon waarschuwt dat vervanging van Gronings gas door geïmporteerd Russisch gas tot extra milieubelasting leidt; 10 mrd m3 importgas geeft volgens een onderzoek van CE Delft een extra CO2-uitstoot gelijk aan die van twee miljoen auto’s.

En over de afbouw van de gaswinning: ‘Het verdient aanbeveling om dit proces zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen, terwijl Nederland tijdens de energietransitie nieuwe waardeketens opbouwt en nieuwe werkgelegenheid creëert, ook in Groningen.’

Energietransitie
Want Shell bepleit in de notitie aan de Tweede Kamer ook een ‘versnelling en opschaling in de energietransitie’. Shell wil een ‘optimale otwikkeling’ van hernieuwbare energiebronnen, ‘met een cruciale rol voor wind op zee’. ‘Het creëren van schaalgrootte – het openbaar aanbesteden van meerdere windparken gelijktijdig en voor meerdere jaren – zal ons land grote voordelen opleveren in de vorm van nieuwe lokale industriële activiteit, banen en technologische kennis’.
Shell wil daarom een Deltaplan voor de energietransitie, een plan dat Nederland naar schatting zo’n € 10 mrd tot € 15 mrd per jaar zal kosten.

Wat moet er volgens Shell in zo’n Deltaplan staan? 

  • Energiebesparing
  • Versnelling duurzame energie, met name wind op zee
  • Sluiten kolencentrales
  • Heropenen gascentrales
  • Optimaal gebruik van binnenlandse gasvoorraden
  • Investeringen in de economie van Groningen

Bronnen
Shell, 31 augustus 2016: Shell neemt deel aan rondetafelgesprek over gaswinning in Groningen
Shell, 31 augustus 2016: Position paper Shell t.b.v. rondetafelgesprek gaswinning in Groningen, 8 september 2016 (pdf, 3 pag.)
Zie ook
FluxEnergie, 1 september 2016: 8 september: Besloten hoorzitting Tweede Kamer over Gaswinning Groningen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.