Simultaan-actie tegen kolencentrales

27 juni 2016Enkele tientallen activisten hebben vrijdag op drie plaatsen tegelijk actie gevoerd tegen kolencentrales: in de kolenhaven van Amsterdam, bij de kolencentrale in de Eemshaven en bij de Amercentrale in Geertruidenberg. ‘Sluit álle kolencentrales vóór 2020.’

De acties verliepen vreedzaam. In Amsterdam werden de laadkranen beklommen bij de kolenoverslag OBA (die de Hemwegcentrale in Diemen van kolen voorziet). Er werden daar uiteindelijk 17 demonstranten gearresteerd wegens ‘huisvredebreuk’. Bij de Amercentrale in Geertruidenberg werd de toegang geblokkeerd waardoor er niet gewerkt kon worden. In Geertruidenberg en de Eemshaven waren geen incidenten. In de Eemshaven lukte een bezetting van de kolenkranen niet door optreden van RWE-medewerkers.

Wat wilden de demonstranten?
Uit een verklaring van WijStoppenSteenkool
‘(…) De boodschap van de activisten: sluit álle Nederlandse kolencentrales vóór 2020 – en maak een einde aan de doorvoer van steenkool via de havens van Rotterdam en Amsterdam.

Luister naar de rechter, én maak Parijs-belofte waar
De actie wordt gehouden precies één jaar na het vonnis van de rechter in de klimaatzaak van Urgenda en 900 mede-eisers. De rechter oordeelde in die zaak dat de Nederlandse Staat te weinig doet om de uitstoot van broeikasgassen te verlagen. De CO2-uitstoot moet volgens het vonnis in 2020 met 25 procent verminderd zijn ten opzichte van 1990. Een jaar na de uitspraak blijkt de Nederlandse CO2-uitstoot echter gestegen, met 5 procent.
“De Nederlandse overheid is wettelijk verplicht om het vonnis in de klimaatzaak uit te voeren. Sluiting van álle kolencentrales vóór 2020, ook de drie nieuwste in Rotterdam en aan de Eemshaven, is daarin de eerste stap. Eerder al riepen 64 Nederlandse hoogleraren het kabinet hiertoe op. Ook de bijstook van biomassa uit bossen geeft alleen een rem op de energietransitie die Nederland nodig heeft”, zo verklaart actienetwerk Wij Stoppen Steenkool. (…)’

Uit een persbericht van Fossielvrij NL
‘(…) Burgers nemen het heft in eigen handen en dwingen klimaatactie af. Ze roepen op om álle Nederlandse kolencentrales te sluiten vóór 2020 – en een einde te maken aan de doorvoer van steenkool via de havens van Rotterdam en Amsterdam.
“Met het oog op de urgentie van de klimaatcrisis, achten wij het zowel noodzakelijk als legitiem om een stap verder te gaan, van publiek protest naar burgerlijke ongehoorzaamheid. Dit betekent dat wij onze lichamen inzetten op de plekken waar de verandering het hardste nodig is,” aldus Mischa Vos van het actienetwerk WijStoppenSteenkool.
Sven Jense van Amsterdam Fossielvrij reageert positief op de acties. “Ons college van B&W heeft heel duidelijk gezegd dat ook zij een fossielvrije stad willen. Dan moet het college dus ook vaart maken met een snelle koerswijziging voor de haven. De acties tonen dat burgers nu bereid zijn zélf de kolenbergen te beklimmen om duidelijk te maken dat de tijd van steenkool en fossiele brandstoffen echt voorbij is.”
De haven in Amsterdam is de tweede kolenhaven van Europa en huisvest de grootste benzineoverslag ter wereld. De gemeente is 100% aandeelhouder van het havenbedrijf. Daarom roept campagne groep Amsterdam Fossielvrij het College op om zo snel mogelijk met een plan te komen voor een fossielvrije haven en de fossiele activiteiten snel af te bouwen.
Jense vervolgt: “De twee grootste kolenbedrijven ter wereld zijn afgelopen voorjaar failliet gegaan. Kolen en benzine hebben een belabberd businessmodel, terwijl er zo veel kansen liggen in cleantech en hernieuwbare energie. Dus laten we gevestigde belangen prevaleren of grijpen we die kansen?” (…)’

Bronnen
WijkStoppenSteenkool, 24 juni 2016: Actievoerders bezetten kolencentrale Groningen en kolenhaven Amsterdam, roepen op tot sluiting vóór 2020
Fossielvrij NL, 24 juini 2016: Kolenhaven Amsterdam bezet door bezorgde burgers
Foto: WijStoppenSteenkool

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.