‘Slecht energielabel stimulans voor energiebesparing’

30 oktober 2015 – Hoewel er in de afgelopen jaren miljoenen energielabels zijn uitgegeven voor koop- en huurwoningen, weet 57% van de Nederlanders niet wat het energielabel van hun eigen huis is. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Nuon.

Uit een persbericht van Nuon
‘(…) In Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht is de onwetendheid het grootst – bijna 80%. In Gelderland, Overijssel en Flevoland zijn huurders en woningbezitters het best geïnformeerd over energielabels. Zes op de tien inwoners van de oostelijke provincies weet welk energielabel hun huis heeft. In Friesland, Groningen en Drenthe ligt dit percentage op 53% en in Zuid-Nederland is dat 50%. In de Randstedelijke provincies is 39% op de hoogte van het energielabel van de woning. Van de mensen die het eigen energielabel wél kent, heeft bijna driekwart naar eigen zeggen een A-, B- of C-label. Mannen zijn in de regel beter op de hoogte dan vrouwen.

Stimulans
Een kwart van de mensen met een voorlopig of definitief energielabel is daarover ontevreden. Deze ontevredenheid is groter naarmate de woning een slechter label heeft. Negen op de tien de mensen met een E-, F- of G-label is daarover ontevreden. Maatregelen zoals dubbel glas of zonnepanelen kunnen de hoogte van het energielabel positief beïnvloeden. Maar liefst 48% van de Nederlanders is dan ook van plan om te besparen op aardgas en/of elektriciteit door minder energie te gebruiken en door te investeren in duurzame energie. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld het aanbrengen van (extra) isolatie of het installeren van een zonneboiler. Vooral mensen die wonen in een huis met een slecht energielabel willen in 2016 aan de slag gaan met het verlagen van de energierekening. (…)
Het onderzoek van Nuon is in oktober 2015 uitgevoerd onder ruim 2.800 mensen door Maurice de Hond. (…)

Miljoenen energielabels
In Nederland staan ongeveer 7 miljoen woningen. Sinds 2008 is het energielabel verplicht bij een transactie op de woonmarkt: als een woning wordt verkocht of wanneer een woning een nieuwe huurder krijgt. In de afgelopen jaren zijn er miljoenen voorlopige en definitieve energielabels afgegeven. De voorlopige energielabels zijn begin 2015 verstrekt door de overheid aan woningen waarvan het energielabel ontbrak. Deze kunnen worden omgezet in een definitief label na consultatie van een erkend deskundige. De labelverplichting wordt gehandhaafd sinds 1 januari 2015: bij het ontbreken van het energielabel kan een boete opgelegd worden die kan oplopen tot ruim € 400. (…)’

 

Bronnen
Nuon, 29 oktober 2015: Nuon-onderzoek wijst uit: slecht label stimulans voor energiebesparing
Foto: RVO

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.