‘Slimme meter, domme conclusies’

‘Slimme meter, domme conclusies’

22 november 2016Jan Willem Zwang van Greencrowd is het niet eens met de conclusie dat slimme meters amper bijdragen aan energiebesparing. ‘Wanneer de cijfers beter worden geïnterpreteerd, zijn deze juist heel erg hoopvol.’ Volgens hem wordt de beoogde besparing van 3,5% wél gehaald.

160826-JanWillemZwang
Jan Willem Zwang: ‘Juist erg hoopvol over het energiebesparings-potentieel’

Uit de bijdrage van Jan Willem Zwang op Greencrowd
‘(…) Zonder afbreuk te willen doen aan het rapport [van het Planbureau voor de Leefomgeving], want het is absoluut lezenswaardig, wil ik wel afbreuk doen aan de conclusies dan wel de vertaling van het rapport door de diverse media. Wanneer de cijfers beter worden geïnterpreteerd, zijn deze juist heel erg hoopvol. Immers:

  • van alle huishoudens heeft pas 25% een slimme meter;
  • deze huishoudens hebben 1% energie bespaard;
  • slechts 15% van de huishoudens met een slimme meter heeft een ‘in-home-display’ (15% x 25% = 3,75% van alle huishoudens);
  • het gros van de energiebesparing komt van huishoudens met een in-home-display.

Nederland telt in 2016 7,72 miljoen huishoudens volgens het CBS. Volgens het NIBUD wordt per huishouden op jaarbasis gemiddeld 2.970 kWh elektriciteit en 1.430 m3 gas verbruikt.

Even een sommetje:

  • 7,72 miljoen huishoudens x 2.970 kWh per jaar = 22, 9 TWh elektriciteit per jaar.
  • 7,72 miljoen huishoudens x 1.430 m3 per jaar = 11,04 miljard m3 gas per jaar.

De besparing van de huishoudens met een slimme meter is 22,9 TWh x 25% x 1% = 57,25 miljoen kWh en 11,04 miljard m3 x 25% x 1% = 27.600.000 m3. Deze besparing wordt nagenoeg gerealiseerd door een zeer beperkt aantal huishoudens, namelijk zo’n 3,75%. Wanneer alle huishoudens een in-home-display, ofwel een Toon-achtig apparaat zouden hebben, kan de besparing dus oplopen tot 100 / 3,75 x 57,25 miljoen kWh = 1,53 TWh elektriciteit en tot 100 / 3,75 x 27.600.000 m3 = 736 miljoen m3 gas.

De relatieve besparing op elektriciteit en gas komt hiermee op voor beiden op 6,7% , een stuk hoger dan de 3,5% waarop wordt gerekend.

Uiteraard valt er op mijn rekenmethodiek iets aan te merken. Maar dan nog: wanneer ik er de helft naast zit, is de besparing nog steeds in de buurt van de 3,5% waarop wordt gerekend. (…)

‘Pas met een Toon-achtig apparaat wordt de slimme meter slim’
Ik ben juist erg hoopvol over het energiebesparingspotentieel dankzij de slimme meter. Het punt is alleen dat de slimme meter pas echt ‘slim’ wordt wanneer mensen meer inzicht krijgen dan alleen dat tweemaandelijkse overzichtje op hun energienota.
De regering heeft er bij de invoering van de slimme meter bewust voor gekozen om géén in-home-display mee te leveren. Beter ten halve, of een kwart, gekeerd dan ten hele gedwaald, dus regering doe dit alsnog.
Slechts ongeveer 3,75% van de huishoudens heeft een in-home-display. Dit betekent dat er dus nog zo’n 7,4 miljoen huishoudens van een Toon-achtig apparaat moeten worden voorzien. Geef iedereen die er één aanschaft € 100,- subsidie en het kost hen bijna niets en de Staat maximaal € 750 miljoen. Wanneer je er daarmee in slaagt om alsnog die 3,5% te realiseren, levert dit een jaarlijkse besparing voor de huishoudens op van bijna € 360 miljoen euro. De maatschappelijke kosten van € 750 miljoen hebben zich dan in nog geen drie jaar terugverdiend.
Op basis van mijn eigen ervaringen met de ‘slimme meter’ ben ik er 100% van overtuigd dat mensen (…) meer dan 3,5% gaan besparen op hun energieverbruik wanneer ze dagelijks worden geconfronteerd met de volumes en de kosten. (…)’

‘Zonder energiemanager is de slimme meter niet zo slim’

De Ingenieur wijst er ook op dat de ‘slimme meter’ zonder een ‘energiemanager’ (het ‘Toon-achtig apparaat waar Zwang het hierboven over heeft) veel minder te bieden heeft.

Uit het bericht van De Ingenieur
‘(…) Bij de introductie van de slimme meter is ervoor gekozen om het aan de consumenten zelf over te laten of ze zo’n energiemanager in huis nemen. Aanbieders kregen zo ook vrij spel om allerhande slimme of aantrekkelijke energiemanagers aan te bieden. Dat aanbod is er inderdaad. Op de website Energie Verbuiks Managers van MilieuCentraal zijn er 52 te vinden. (…) Punt is alleen, die lijst van 52 energie verbruiksmanagers zegt helemaal niks. Wat heb je er aan, welke is goed, welke geeft je de handvatten om effectief bezig te zijn met je stroomverbruik? (…) De meeste energiemanagers laten per dag of realtime het energiegebruik zien, kunnen dat vergelijken met andere perioden, eventueel koppelen aan temperatuurdata van het KNMI, maar leveren altijd het totale verbruik van alle apparaten bij elkaar. (…) Wat je dus zou moeten weten is wat al die individuele apparaten gebruiken. (…) Energiemanagers die individuele apparaten meten zijn er in twee soorten. De ene werkt met zogeheten dataloggers of smartplugs per apparaat. Voorbeelden daarvan zijn de Wendy van Mijn-huis-online, de Comfortwijzer van Delta, de Smappee of Service Equipe Energie Meting. Het betekent wel de aanschaf van heel wat van die pluggen. (…) Om te zorgen dat de slimme meter leidt tot meer energiebesparing, pleit het Planbureau voor de Leefomgeving ervoor experimenten op te zetten, onder regie van de overheid. Daar kunnen dan alle mogelijke interfaces worden getest onder groepen consumenten. Consumenten, aanbieders van die energiemanagers en de energiebedrijven doen dan ervaring op en leren welke interfaces het grootste energiebesparingseffect hebben. Met die ervaring kunnen consumenten op grotere schaal veel effectiever worden benaderd dan met de nu weinig zeggende lijst van 52 energie verbruiksmanagers. (…)’

Bronnen
Greencrowd, 20 november 2016: Slimme meter, domme conclusies
De Ingenieur, 20 november 2016: Dom gebruik van slimme meter
Foto: Toon van Eneco (foto Eneco)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.