Deborah Roffel Photography / Groningen Seaports

“Sluit Duitse windmolens in zee aan op Nederlandse net”

HS-Eemshaven-Hoogspanningsstation-met-windmolen

Hoogspanningsnetbeheerder Tennet stelt voor om Duitse windparken in het westen van het Duitse deel van de Noordzee in de toekomst rechtstreeks te koppelen aan het Nederlandse elektriciteitsnet. Een dergelijke kosteneffectieve oplossing zou een verbinding met Eemshaven kunnen zijn.

Omdat dit netaansluitpunt direct aan de kust ligt, zou het mogelijk zijn om 100 kilometer ondergrondse kabels in Duitsland en dus ongeveer 200 miljoen euro te besparen, terwijl tegelijkertijd knelpunten in het Duitse elektriciteitsnet op het land worden omzeild. De nodige rechtszekerheid kan worden bereikt door een Duits-Nederlands verdrag, dat bepaalt dat Duitse windparken onder de Duitse aansprakelijkheidsregelingen blijven vallen.

In het algemeen pleit Tennet voor grensoverschrijdende integratie van nationale elektriciteitsnetten. Dit kan de maatschappelijke kosten van de leveringszekerheid van elektriciteit verder verlagen.

Intussen versnelt Tennet versnelt de realisatie van grootschalige, duurzame hoogspanningsprojecten in het Nederlandse deel van de Noordzee en op het Duitse vasteland. Tijdens het eerste semester van 2018 investeerde Tennet al 904 miljoen euro in de Nederlandse en Duitse hoogspanningsnetten, tegenover 750 miljoen in de eerste helft van 2018.

Dat geld ging onder meer naar de ontwikkeling van het net op zee, waarmee Tennet naar verwachting tegen 2030 een offshore vermogen van 11,5 gigawatt aan windenergie zal verbinden met zijn hoogspanningsnet aan land.

In het Duitse deel van de Noordzee heeft Tennet tien offshore-netaansluitingssystemen met een totale capaciteit van 5.332 megawatt (MW) voor het transport van windenergie van zee naar het vasteland. Hiermee heeft Tennet nu meer dan 82% bereikt van doelstelling van de Duitse federale regering om 6.500 megawatt offshore windvermogen te realiseren in 2020. Tegen het einde van 2023 zal Tennet nog eens drie extra netaansluitingssystemen gereed hebben, waarmee de totale aansluitcapaciteit voor offshore windparken op 8.032 MW zal komen. Eind 2027 zal de transmissiecapaciteit in de Duitse Noordzee naar verwachting toenemen tot bijna 11.000 MW, aangezien Tennet tegen 2025 nog twee verbindingen voorbereidt en daarna nog een derde verwacht te ontwikkelen.

Op het Duitse vasteland Duitsland bereidt Tennet de aanbestedingsprocedures voor Suedlink (700 km) en Suedostlink (580 km) voor. Deze ondergronds aan te leggen gelijkstroomsnelwegen zullen een gezamenlijke capaciteit van 6 GW krijgen, vergelijkbaar met die van zes kernreactoren. Vanaf circa 2025 zullen deze kabelverbindingen grote hoeveelheden duurzame windenergie vanuit het noorden van Duitsland transporteren naar de grote verbruikscentra in het zuiden van het land.

“Nederland zal achterstand snel inlopen”

Volgens Mel Kroon, ceo van Tennet, bevindt de energietransitie bevindt zich, nu ook in Nederland, in een stroomversnelling. “De achterstand van Nederland ten opzichte van Duitsland zal naar verwachting snel worden ingelopen. Er ontstaat daarmee een nieuwe situatie waarin Tennet, marktpartijen en eindgebruikers van elektriciteit om zullen moeten gaan met grotere, weersafhankelijke productie van wind- en zonne-energie. Dit betekent niet alleen het bouwen van nieuwe infrastructuur, zoals aansluitingen voor vele windparken op zee en grote verbindingen op land, maar ook het ontwikkelen van innovatieve hard- en softwaresystemen die het variabele aanbod van groene stroom direct afstemmen op de vraag.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.