‘Sluiting Nederlandse kolencentrales kost € 3,3 mrd’

‘Sluiting Nederlandse kolencentrales kost € 3,3 mrd’

29 juni 2016Als alle vijf Nederlandse kolencentrales in 2020 worden gesloten dan kost dat de eigenaars € 3,3 mrd.  Per huishouden leidt dat tot een stijging van de energiekosten van € 14 per jaar. 

Dat staat in een rapport van het adviesbureau Spring Associates dat de kosten van sluiting heeft berekend. Het rapport is opgesteld op verzoek van Greenpeace en de European Climate Foundation.
Het FD bericht dat volgens het rapport de vijf kolencentrales ongeveer € 3,7 mrd waard zijn (de drie nieuwe centrales € 3,2 mrd, de twee oude € 500 mln.) De sluitinsschade blijft beperkt tot € 3,3 mrd omdat er na sluiting nog zo’n 400 mln aan restwaarde is.
Het FD over de geschatte waarde van de kolencentrales: ‘Dit is beduidend lager dan de totale investeringskosten. Die liggen voor de drie nieuwe centrales alleen al rond de € 6 mrd. Vanwege de lage prijzen voor stroom hebben energiemaatschappijen in Europa miljarden afgeschreven op hun conventionele centrales.’

Het FD vroeg Spring Associates om een toelichting. ‘(…) ‘We willen hiermee geen uitspraak doen over de schadevergoeding voor de energiemaatschappijen’, zegt Ebel Kemeling, directeur van het energieadviesbureau, in een telefonische toelichting op het rapport. Maar in de gepolariseerde discussie over de toekomst van kolencentrales ziet hij wel huiver om bedragen te noemen. ‘Er zijn partijen die zeggen: de kolencentrales zijn niets waard. Dat klopt niet. En de bedrijven die eigenaar zijn van de centrales, die heb je nodig’, zegt Kemeling. Hij wil maar zeggen: die moet je niet schofferen, en het debat moet niet bestaan uit kretologie. (…)
‘Een sluiting van alleen de jaren negentig-centrales blijkt niet toereikend om de Urgenda-doelstelling te kunnen halen’, staat in het rapport van Spring Associates. De doelen worden wel gehaald door alle vijf de centrales uit te zetten. (…) [Kemeling:] ‘Als je de prijs bekijkt waartegen je de centrales zou kunnen uitzetten, dan zou dat kunnen. Het is relatief simpel en er zijn weinig andere opties over. Het is lange halen, snel thuis.’ (…)’

Greenpeace: ‘Nieuwe kolencentrales zijn de helft van hun waarde al kwijt’

Greenpeace ziet het rapport vooral als een bewijs dat snelle sluiting kan.
Uit een bericht van Greenpeace
Schermafdruk 2016-06-29 08.24.47‘(…) Met de bouw en in gebruikname van hun nieuwe kolencentrales hebben E.ON, RWE en Engie een roekeloze gok genomen, én verloren. Dat is de conclusie van onderzoeksbureau Spring Associates. Energiebedrijven hebben de afgelopen 10 jaar massaal geïnvesteerd in nieuwe kolen-en gascentrales. Daarbij hebben ze geen rekening te houden met de opkomst van duurzame energie (en energiebesparing) waardoor de behoefte aan fossiele elektriciteit is afgenomen. De drie nieuwe kolencentrales zijn daardoor nu al de helft minder waard: nog maar €3 miljard. Volgens onderzoek van Spring Associates, in opdracht van Greenpeace, zullen ze hun investeringskosten van € 6 miljard nooit terug verdienen. Om de afspraken van het Parijsakkoord te halen, is nog veel meer duurzame energie nodig. Dat drukt de kolencentrales nog verder uit de markt waardoor de waarde nog verder zal zakken.

Riante afkoopsom
Nu in Nederland het debat over sluiting van de kolencentrales steeds feller wordt, neemt de druk op de kolenbedrijven steeds verder toe. Het is hen inmiddels ook duidelijk dat hun investering in rook opgaat en duiken vol in de slachtofferrol. ‘Dat ze steeds harder moord en brand schreeuwen, is niet meer dan voorsorteren op een riante uitkoopsom. Wat de banken bij de kredietcrisis is gelukt, moet ons ook lukken’, lijken ze te denken.’ Zegt Willem Wiskerke, campagneleider klimaat & energie bij Greenpeace. ‘Maar: ze wisten goed dat het fossiele tijdperk op z’n einde loopt. Ze hebben een roekeloze gok genomen en verloren.’

Nauwelijks hogere energiekosten
Willen we als Nederland de klimaatdoelen nog halen, moeten we zo snel mogelijk van kolen af. Alleen sluiting van twee kolencentrales uit de jaren 90, wat de regering voorstelt, is daarvoor onvoldoende. Behalve minister Kamp en de kolenbedrijven lijkt iedereen er al over uit dat de kolencentrales moeten sluiten. De Kamer heeft tot tweemaal toe gevraagd om een kolenexit en een petitie van Greenpeace is in enkele maanden al 75.000 keer ondertekend. Uit het onderzoek van Spring blijkt ook dat de sluiting van de laatste 5 kolencentrales nauwelijks effect heeft op de elektriciteitsprijs. Het gaat per jaar om maximaal €14 extra per huishouden. Met afstand de goedkoopste manier om de uitstoot van CO2 omlaag te brengen. (…)’

Bronnen
FD, 29 juni 2016: ‘Sluiting Nederlandse kolencentrales kost € 3,3 mrd’ (Registratie)
Greenpeace Nederland: ‘Nieuwe kolencentrales zijn de helft van hun waarde al kwijt’
Spring Associates, rapport, juni 2016: Sluiting van de Nederlandse kolencentrales. Maatschappelijke en economische effecten. (pdf, 27 pag.)
Website Spring Associates (geen melding over het rapport)
Website European Climate Foundation (geen melding over het rapport)

Foto: steenkooloverslag. (Foto FluxEnergie/© Paul Tolenaar)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.