Foto N-VA

Sociaal kwetsbare Vlamingen investeren steeds minder in energiebesparing

Andries Gryffroy. (foto N-VA)

Sociaal kwetsbare groepen in onze samenleving maken steeds minder gebruik van energiepremies of -maatregelen, die nochtans speciaal voor hen zijn uitgewerkt. Dat zegt Vlaams parlementslid Andries Gryffroy, de energiespecialist van N-VA.

Gryffroy baseert zich voor deze uitspraak op de cijfers over de in 2017 uitgevoerde energiescans en sociale isolatieprojecten. “De energiescans, een energie-audit van de woning, en de sociale isolatiepremies focussen op energiebesparing bij de kwetsbare groepen. Zo zou hun energierekening structureel kunnen dalen,” stelt hij. “De cijfers van 2017 vertonen een opmerkelijke vermindering van zowel de scans en audits als van de premie-aanvragen.”

Het aantal sociale dakisolatieprojecten in Vlaanderen is meer dan gehalveerd, van 1.027 in 2016 naar 504 in 2017. De sociale glas- en spouwmuurprojecten, die pas in 2017 werden ingevoerd, kennen slechts een matig succes. In 2017 waren er slechts 164 aanvragen. En in vergelijking met 2016 daalde de tewerkstelling bij de bedrijven die energiescans en -audits uitvoeren in 2017 met 15%.

“Kwetsbare groepen zijn moeilijk bereikbaar, de investeringskosten zijn een drempel en het pakket aan steunmaatregelen is bij hen onvoldoende bekend,” legt Gryffroy uit. “De dalende cijfers tonen de noodzaak van een maatgerichte aanpak aan.” Hij kijkt hiervoor in de richting van de zogenaamde Energiehuizen. Dat zijn gemeentelijke instellingen of samenwerkingsverbanden tussen verschillende gemeenten. In Vlaanderen zijn intergemeentelijke instellingen legio, vooral doordat de schaalgrootte van een gemeente er beduidend kleiner is dan in Nederland.

Huishoudens kunnen bij een Energiehuis advies krijgen over energiebesparing over het onder controle houden van hun energiefactuur. Ze kunnen er ook tegen een zeer voordelig rentetarief een energielening afsluiten. In sommige gevallen kunnen ze er ook offertes van aannemers opvragen, en begeleiding krijgen bij zowel het aanvragen van premies als bij de uit te voeren werken.

Hervorming Energiehuizen

Gryffroy pleit ervoor om de geplande hervorming van de snel door te voeren. Die hervorming omvat onder meer een verhoging van het leenbedrag verhoogd, de verlenging van de looptijd en de uitbreiding van de sociale doelgroep tot iedereen die die geniet van het bestaande sociaal tarief voor aardgas en elektriciteit én naar alle huishoudens met een belastbaar inkomen tot en met 30.060 euro. Andere mensen worden doorverwezen naar banken. Op die manier focussen de Energiehuizen zich meer op de sociaal zwakste consumenten.

“Om die hervorming rond te krijgen moet eerst het wettelijk kader worden aangepast,” licht Gryffroy toe. Dat is een taak voor het parlement en de regering. “Maar de uitbouw van de Energiehuizen moet ook lokaal gebeuren, in de gemeenten. En dat heeft Vlaams minister van energie Bart Tommelein (VLD) niet in de hand.”

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.