SodM eist van NAM betere voorspelling bodemdaling Wadden

SodM eist van NAM betere voorspelling bodemdaling Wadden

17 mei 2017De NAM moet met een betere onderbouwing komen van de te verwachten bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee. Dat stelt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). Anders kan de NAM een boete krijgen van maximaal 3 miljoen euro en de winningsvergunning verliezen. 

In 2013 kreeg de NAM toestemming voor een wijziging in het winningsplan voor gaswinning onder de Waddenzee, met als voorwaarde dat de maatschappij voor 1 juli 2015 zou komen met betere voorspellingen van de bodemdaling door de gaswinning. Toen de onderbouwing in eerste instantie niet voldoende was, kreeg de NAM een tweede kans.

De NAM kwam eerder deze maand met het ’tweede-kansrapport’ over de bodemdaling bij Ameland. Daaruit bleek dat de bodemdaling moeilijk te voorspellen is (de onzekerheidsmarge is groot) en dat de daling nog decennia kan doorgaan, ook als nu gestopt wordt met de gaswinning. De Waddenvereniging reageerde al geschokt op het rapport.

Nu reageert ook toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Uit een bericht van de Ingenieur
‘(…) Die toezichthouder, het Staatstoezicht op de Mijnen, is niet tevreden met de nieuwe studies die de NAM heeft voorgelegd over de te verwachten bodemdaling in de Waddenzee door gaswinning.

In het kort komt het er op neer dat:

  • de door de NAM gehanteerde modellen niet goed voorspellen waar de bodemdaling optreedt,
  • er per locatie winningslocatie met verschillende modellen wordt gewerkt in plaats van me een generiek model,
  • het effect van de grote overdruk in het Amelanderveld niet in de modellen is meegenomen en
  • de onzekerheidsmarges erg groot zijn. (…)’

Uit een brief van het Staatstoezicht op de Mijnen
‘(…) Dat de studie nog niet ten genoegen van de IGM is betekent dat deze niet gebruikt kan worden voor de beoordeling van de effecten van de gaswinning op de bodemdaling onder de Waddenzee ter hoogte van Ameland. Als deze situatie niet wijzigt, kan de situatie ontstaan dat ik de minister moet adviseren maatregelen te nemen ten aanzien van de toegestane winning. (…)’

Als de NAM niet vóór 31 oktober 2017 met een betere onderbouwing komt, legt het SodM een dwangsom op van 500.000 euro per week, met een maximum van 3 miljoen euro.

Uit een reactie van de NAM
‘(…) NAM zal de brief verder bestuderen om goed te begrijpen wat SodM aan aanvullingen van NAM verwacht. (…)’

Bronnen
SodM, 12 mei 2017: Voornemen LOD van SodM aan NAM
Brief van SodM aan minister Kamp, 12 mei 2017
NAM, 16 mei 2017: Stand van zaken bodemdalingsstudie II Ameland
De Ingenieur, 16 mei 2017: Toezichthouder zegt NAM wacht aan over Waddengas
FluxEnergie, 5 mei 2017: Waddenvereniging geschokt: Bodem Waddenzee blijft ook dalen als gaswinning stopt

Foto: NAM

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.