SodM: ‘Fracken bij gaswinning geen probleem’

SodM: ‘Fracken bij gaswinning geen probleem’

2 maart 2016Het Staatstoezicht op de Mijnen ziet geen bezwaar tegen fracken bij conventionele gaswinning. Dat concludeert SodM in een onderzoek dat minister Kamp dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde. 

‘SodM is van mening dat de toepassing van fracking ten behoeve van conventionele gaswinning op een verantwoorde manier plaats kan vinden,’ aldus SodM in het rapport. Op verzoek van minister Kamp onderzocht de toezichthouder de risico’s van fracking bij ‘gewone’ gaswinning. Daarbij ‘kraken’ water en chemicaliën onder hoge druk de bodem. Door de barsten die ontstaan kan het gas dat nog in de grond zit beter gewonnen worden. Als de barst er is, hoeft niet meer gefrackt te worden, in tegenstelling tot fracken bij het winnen van schaliegas, waarbij men veel vaker moet fracken om het gas uit de bodem te krijgen.

Het SodM inventariseerde de mogelijke negatieve consequenties voor mens en milieu van fracking, het wettelijk kader rond fracking, het toezicht op de mijnbouwmaatschappijen die fracken en de putten waar frackoperaties zijn geweest.

Kamp in zijn brief aan de Tweede Kamer
‘(…) SodM komt tot de conclusie dat, voor zover bekend bij SodM, er als gevolg van al deze frackwerkzaamheden geen nadelige gevolgen voor mens en milieu zijn opgetreden. (…)’

De weerstand tegen fracken is groot. De NAM besloot in februari voorlopig niet te fracken bij de gaswinningslocatie in Saaksum. De gemeentebesturen van De Marne en Zuidhorn hadden Kamp gevraagd het fracken tegen te houden, aldus de NOS. Hoewel Kamp dat verzoek niet honoreerde, heeft de NAM toch besloten het fracken uit te stellen.

Bronnen
Brief minister Kamp aan de Tweede Kamer, 1 maart 2016
Brief Staatstoezicht op de Mijnen aan Kamp, 29 februari 2016
Staatstoezicht op de Mijnen, rapport, februari 2016: Resultaten inventarisatie fracking
NOS, 1 maart 2016: ‘Fracken naar aardgas geen probleem’
NOS, 16 februari 2016: NAM ziet dit jaar af van fracken bij Saaksum

Foto: Spandoek tegen fracking in Saaksum (FluxEnergie)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.