SodM: ‘Fracking bij conventionele gaswinning verantwoord’

14 maart 2016 – Staatstoezicht op de Mijnen heeft gekeken of fracking bij conventionele gaswinning negatieve effecten heeft. SodM heeft er geen gevonden.

Uit het bericht van SodM
‘(…) Tot dusver hebben 338 frackoperaties plaatsgevonden in 252 putten. Allen ten behoeve van conventionele gaswinning. Het gaat hierbij om 258 zogenaamde “proppant fracks” en 80 “acid fracks.”

Voor zover mogelijk heeft SodM geïnventariseerd of er nadelige gevolgen zijn geweest voor mens en/of milieu. SodM heeft daarbij gefocust op vijf belangrijke risico’s:
1. Seismische risico’s
2. Integriteit van afsluitende lagen
3. Geochemische interacties
4. Integriteit van de putten
5. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen

Op basis van deze inventarisatie en voor zover bekend bij SodM zijn er geen nadelige gevolgen voor mens en/of milieu geweest binnen de kaders van wet- en regelgeving. ”Wij hebben een scan gemaakt van de informatie die bij ons bekend is” zegt Inspecteur-generaal der Mijnen Harry van der Meijden. “De ervaringen van SodM met fracken – mede gebaseerd op verkregen inzicht uit toezicht en inspectie vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw – heeft tot SodM’s slotsom geleid dat fracken in conventionele gaswinning op een verantwoorde manier plaats kan vinden mits de regels en de juiste risico verlagende maatregelen in acht worden genomen.” (…)’

Fracken stuitte in Nederland op forse weerstanden vanwege de incidenten in de Verenigde Staten bij schaliegaswinning. Dat leidde ertoe dat minister Kamp uiteindelijk heeft moeten besluiten (juli 2015) de winning van schaliegas de eerstkomende vijf jaar niet toe te staan. De Tweede Kamer wil daar alsnog ‘tot 2023’ van maken (einde looptijd Energieakkoord).
Co2ntramine.nl blijft toch tegen
Ondanks de conclusies van SodM handhaaft Co2ntramine haar bezwaren.
Uit een bericht van Co2ntamine
‘(…) Maar ook al is er tot nu toe geen gevaar voor mens en milieu geweest, dat op zich is geen vrijbrief om met fracken door te gaan. Immers, mogen of willen we vanwege geldelijk gewin chemische stoffen achterlaten in de ondergrond? (…)’

Bronnen
Staatstoezicht op de Mijnen, 4 maart 2016: Inventarisatie SodM: Fracking in conventionele gaswinning
Kamerbrief met inventariatie SodM over fracking en mogelijke consequenties (1 maart 2016, pdf, 1 pag.)
Co2ntramine, 12 maart 2016: Fracken in Nederland al 338 keer toegepast, is Saaksum nummer 339?
Illustratie: NOS. Uit: NOS, 21 juni 2015: ‘Fracken’ bij gaswinning leidt tot onrust

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.