SodM: Gasproductie moet aanzienlijk lager dan Kamp nu wil

25 juni 2015 – ‘Alleen een blijvend en beduidend lager productieniveau in het hele Groningenveld zal leiden tot een structureel lager aardbevingsrisico’, zegt het Staatstoezicht op de Mijnen.

Het SodM zet zich niet af tegen het besluit van minister Kamp om de winning voorlopig te beperken tot 30 miljard kuub per jaar, maar vindt in ieder geval wel dat het ‘aanmerkelijk lager dan 33 miljard kuub’ moet zijn. Over hoeveel het dan wel zou mogen zijn doet de SodM geen klip-en-klare uitspraak, domweg omdat er te weinig over bekend is.
Maar wie het advies van de SodM goed leest kan bijna niet anders dan concluderen dat ‘aanmerkelijk lager’ waarschijnlijk 10 miljard kuub minder is dan de 30 miljard die minister Kamp nu hanteert.
In zijn advies schrijft het SodM: ‘Een verdere beperking naar 20 miljard Nm3 per jaar geeft wel een verder afname van de seismische dreiging naar een maximale piekgrondversnelling van 0,26g. Door deze verlaging wordt een aanzienlijke beperking van de drukdaling in de regio rond Loppersum bereikt, waardoor de dreiging blijvend afneemt.’

Uit het nieuwsbericht van het SodM
Alleen een blijvend en beduidend lager productieniveau in het hele Groningenveld, in combinatie met versterking van gebouwen en eventueel in combinatie met maatregelen om de druk in het gasveld te handhaven, zal leiden tot een structureel lager aardbevingsrisico.
Op de korte termijn adviseert SodM om het productieplafond voor de tweede helft van 2015 niet boven het productieplafond van het eerste halfjaar (16,5 miljard kuub) uit te laten komen. Een hoger productieniveau zou mogelijk kunnen leiden tot een aanzienlijke toename in de seismiciteit.
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) adviseert op de langere termijn de gaswinning uit het Groningenveld zo ver als realistisch mogelijk terug te brengen. Dat staat in het rapport ‘Seismisch risico Groningenveld – Beoordeling rapportages & advies’ dat SodM op verzoek van de Minister van Economische Zaken heeft uitgebracht.
‘De laatste inzichten laten onomstotelijk zien dat alleen een substantiële vermindering van de gaswinning het aantal aardbevingen en daarmee het risico verlaagt’, zegt Inspecteur-generaal der Mijnen Harry van der Meijden.
SodM kan niet aangeven bij welke combinatie van productie en versterking het omslagpunt ligt naar een acceptabel veiligheidsniveau door grote risico-onzekerheden en het ontbreken van een risiconorm. Hetzelfde geldt voor de technische maatregelen die nodig zijn om een bepaald productieniveau te handhaven. In de komende periode laat SodM onderzoeken welk effect een niet gelijkmatige productie heeft op de seismiciteit in het veld.

Aanvullend wetenschappelijk onderzoek
Sinds het laatste advies in december 2014 heeft SodM aanvullend wetenschappelijk onderzoek gevraagd aan NAM, TNO, KNMI, TU Delft en het CBS. Hierbij zijn onder andere seismische dreigings- en risicoanalyses uitgevoerd bij verschillende productieniveaus.
Daaruit blijkt dat ook bij de huidige gasproductie het seismisch risico zodanig is dat tienduizenden huizen kwetsbaar zijn. Alleen een productieniveau dat aanmerkelijk lager ligt dan 33 miljard kuub, in combinatie met versterking van gebouwen, leidt tot minder aardbevingen en daarmee tot een lager risico op schade aan gebouwen en persoonlijk letsel.

Gunstige effecten Loppersum tijdelijk
SodM stelt vast dat het Groningenveld sneller reageert op het terugbrengen van de gaswinning dan verwacht. In plaats van de verwachte 1 à 1,5 jaar, is de tijdsduur tussen de veranderingen in de productie en veranderingen in seismische activiteit slechts 3 à 4 maanden. De maatregel om de gasproductie rond Loppersum sterk terug te brengen heeft een gunstige uitwerking op de seismische activiteit in de regio, al zijn deze effecten slechts tijdelijk. Doordat gashoudende lagen in het Groningenveld met elkaar in verbinding staan, zal de gaswinning in de rest van het veld uiteindelijk leiden tot drukvermindering in het centrum, wat weer een hogere kans op aardbevingen geeft bij Loppersum.

Veiligheidsnorm noodzakelijk
SodM vindt het van groot belang dat de inwoners van het Groningenveld weten waar ze aan toe zijn. Van der Meijden: ‘De samenleving moet nu bepalen wat een acceptabele veiligheidsnorm is. Dan kunnen wij preciezer berekenen hoeveel gebouwen versterkt moeten worden en hoeveel gas er kan worden geproduceerd.’

 

 

Bronnen
Staatstoezicht op de Mijnen, 23 juni 2015: Gasproductie aanmerkelijk lager dan 33 miljard kuub per jaar
Rapport en Advies SodM, 23 juni 2015: Seismisch risico Groningenveld (pdf, 38 pag, 3 MB)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.