NAM-aardgaswinning-groningenveld1

Grenswaarden aardbevingsdichtheid Groningenveld overschreden

Als gevolg van de aardbeving bij Appingedam op 29 augustus zijn de grenswaarden voor de aardbevingsdichtheid van zowel het SodM alarmeringsprotocol als het NAM meet- en regelprotocol overschreden. Dat meldt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in een brief aan de minister. Na hun waarschuwing afgelopen april, verlaagde de minister het gasproductieplafond al om de kans op bevingen te verminderen. 

De grenswaarde van de aardbevingsdichtheid van het alarmeringsprotocol, zoals gedefinieerd in het instemmingsbesluit winningsplan Groningen 2016, is overschreden, meldt de toezichtvoerder in een brief aan de minister van Economische Zaken op 1 september. De grenswaarde van 0,25 bevingen per vierkante kilometer per jaar is overschreden door een aardbeving met een magnitude van 1,8 bij Appingedam op dinsdagochtend 29 augustus om 09.40 uur. Dit heeft geleid tot een aardbevingsdichtheid van 0,26 bevingen per vierkante kilometer per jaar. De aardbevingsdichtheid kan een indicatie geven voor veranderingen in risico als gevolg van optredende bevingen, waarschuwt het SodM.

Grenswaarden diverse protocollen overschreden

Behalve het protocol uit het winningsplan, heeft het SodM afgelopen juli ook het meet- en regelprotocol van de NAM zelf goedgekeurd. Dit gaat onder meer uit van het aantal bevingen met een magnitude van meer dan 1.0 op de schaal van Richter. Met een beving in de buurt van Scharmer op 30 augustus is ook het aantal bevingen met een magnitude groter dan 1,5 in de voorgaande 12 maanden op 16 gekomen. Met deze “activity rate” is ook de grenswaarde van het waakzaamheidsniveau uit het NAM protocol overschreden.

De NAM laat weten haar meet- en regelprotocol voor het eerst toe te passen, en komt naar verwachting komende week met een actieplan. Maatregelen kunnen uiteenlopen van het uitbrengen van speciale rapportages tot een kleinere jaarvolume redactie. Voor een grotere reductie of het voor langere tijd beperken van de winning is toestemming van de minister nodig.

Advies verlaging productieplafond is al doorgevoerd

De Inspecteur-generaal der Mijnen adviseerde in april al dat bij overschrijding van één van de grenswaarden van het SodM-alarmeringsprotocol de toenmalige productie van 24 miljard kuub per jaar omlaag gebracht moest worden. De gasproductie van het Groningenveld moest in dat geval met tien procent teruggeschroefd worden, terwijl fluctuaties in de winning vermeden moesten worden. Minister Kamp stelde de maximale winning daarop bij tot 21,6 miljard kuub.

In reactie op het SodM jaarverslag 2016 en een begeleidende brief van de inspecteur-Generaal der Mijnen liet de minister 4 september al weten dat hij samen met de Energie Beheer Nederland BV (EBN) en de brancheorganisatie van olie- en gasbedrijven werkt aan voorstellen voor een gecoördineerde aanpak van de ontmanteling van installaties. De aanstaande ontmantelingsfase in de olie- en gassector brengt vermoedelijk andere risico’s met zich mee dan de langjarige productie van olie en gas, denkt de minister. Waar nodig zal de wet- en regelgeving worden aangescherpt.

Bronnen:

  • Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), 5 september 2017, ‘Brief aan minister over overschrijding aardbevingsdichtheid grenswaarde Groningenveld’
  • Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), 18 april 2017, SodM advies Groningenveld ‘Gasproductie moet verder omlaag en gelijkmatiger om kans op bevingen te verminderen’
  • NAM, 31 augustus 2017, ‘NAM past Meet- en Regelprotocol voor het eerst toe’
  • NAM, 29 mei 2017, ‘Groningen Meet- en Regelprotocol’
  • Rijksoverheid, 4 september 2017, kamerbrief bij Jaarverslag Staatstoezicht op de Mijnen 2016

Foto: NAM

Auteur: Klaartje Jaspers

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.