SodM: Meer onafhankelijkheid, minder eigen onderzoek

SodM: Meer onafhankelijkheid, minder eigen onderzoek

15 december 2015Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) kan volgens de nieuwe Mijnbouwwet meer op eigen gezag optreden, maar mag zich niet meer zelf bezighouden met diepgravend onderzoek, aldus het Financieele Dagblad.

‘Er mag geen enkele twijfel bestaan over de onafhankelijkheid van het SodM’, aldus minister Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. Dat is extra belangrijk nu Kamp deze week, mede op advies van het SodM, besluit hoeveel gas in Groningen gewonnen mag worden. Maar die twijfel is er wel. Eerder dit jaar concludeerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid al dat het toezicht op de gaswinning niet onafhankelijk genoeg was geweest.

Uit een bericht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid
‘(…) Ook toezichthouder SodM voegde zich lange tijd naar de consensus tussen de bij gaswinning betrokken partijen. De Onderzoeksraad concludeert in zijn rapport dat er binnen het stelsel geen ruimte was voor kritische geluiden of tegendruk, ook niet vanuit andere ministeries of de buitenwereld. (…)’

En onder de aanbevelingen
‘(…) Tevens vindt de Onderzoeksraad het belangrijk dat toezichthouder SodM een meer onafhankelijke positie krijgt ten opzichte van het ministerie van EZ en de sector. (…)’

Kamp diende een voorstel in tot wijziging van de Mijnbouwwet om de onafhankelijkheid beter te regelen, aldus het FD. Maar er staat ook in het voorstel dat het SodM zelf geen diepgravend onderzoek meer moet doen, maar dat moet uitbesteden. ‘Het past een toezichthouder immers niet om zijn adviezen, gebaseerd op eigen onderzoek, vervolgens zelf te toetsen’, aldus Kamp.

Uit een bericht van het FD
‘(…) Dat is opmerkelijk omdat de toezichthouder begin 2013 juist dankzij eigen onderzoek voor het eerst het verband legde tussen de gaswinning en het aardbevingsgevaar in Groningen. Voordien was het SodM altijd aangewezen geweest op informatie van de NAM, de seismologische deskundigheid van het KNMI en de geologische kennis van TNO. Geen van deze partijen had tot dan toe het gevaar op zware aardbevingen onderkend.
Zoals opgetekend in het OVV-rapport: “De raad wil benadrukken dat het het SodM is dat uiteindelijk de consensus over comfortabele waarheden durfde te doorbreken.” (…)’

Bronnen
FD, 14 december 2015: Toezichthouder op gaswinning mag niet op eigen onderzoek leunen (registratie)
Onderzoeksraad voor Veiligheid, 18 februari 2015: Veiligheid geen rol bij gaswinning Groningen

Foto: Gaswinning Groningen (NAM)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.