Foto: Bram Saeys

Solliance streeft naar grootschalige uitrol zonnecellen over wegennet

Van links naar rechts Ando Kuijpers (projectmanager Solliance), Bert Pauli (gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Ronn Andriessen (directeur Solliance) en Peter Toonssen (programmamanager Solliance).

Solliance, een regionaal consortium van meer dan twintig kennisinstellingen, wegbeheerders en bedrijven, heeft het startschot gegeven voor het Europese samenwerkingsproject Rolling Solar. Met een budget van 5,7 miljoen euro wil dit consortium de integratie van dunne filmzonnecellen in de weginfrastructuur mogelijk maken.

Meer bepaald willen de projectpartners op grote schaal dunne film-zonnecellen integreren in autowegen en fietspaden, vangrails en geluidschermen. Rolling Solar krijgt een looptijd van drie jaar. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het samenwerkingsprogramma Interreg V Euregio Maas-Rijn. Er is financiële ondersteuning vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Vlaams-Limburg en Luik en het Nederlandse ministerie van economische zaken.

Solliance is een publiek-privaat samenwerkingsverband van bedrijven en kennisinstellingen in Nederland, België en Duitsland. Het richt zich op de ontwikkeling van dunne filmzonnecellen. De deelnemende kennisinstellingen binnen Rolling Solar zijn projectcoördinator TNO, Imec, Universiteit Hasselt, Forschungszentrum Jülich, RWTH Aachen, Zuyd Hogeschool en het Centre de Recherche des Instituts Groupés (Crig) van hogeschool Helmo (Luik). Doel van de kennisinstellingen is om fabrikanten en bouw- en constructiebedrijven de flexibele zonnecellen technisch en kosteneffectief te laten integreren in de publieke infrastructuur. Het beoogde resultaat is om op grote schaal duurzame elektriciteitsproductie dicht bij de gebruiker en zónder extra landgebruik te faciliteren.

Praktijkproeven

De wegennetten van België, Duitsland en Nederland zijn samen zowat 1 miljoen kilometer lang. Deze wegen en hun bieden samen een enorme potentie voor zonnestroomproductie. De opmars van de elektrische auto en intelligentie verkeerssystemen biedt daarbij de mogelijkheid tot het lokaal gebruiken van de decentraal opgewekte zonne-energie.

“De tot op vandaag gedemonstreerde voorbeelden van zonne-energie in de infrastructuur –zoals de integratie van kristallijn siliciumzonnecellen in fietspaden– zijn nog relatief duur,” stelt Peter Toonssen, programmamanager bij Solliance. “Niet alleen vanwege de lage productievolumes, maar vooral ook vanwege de materialen die gebruikt moeten worden om dit type zonnecellen te beschermen. Binnen Rolling Solar gaan we die kosten verlagen door het gebruik van dunne filmzonnecellen die niet alleen flexibel, maar ook minder kwetsbaar zijn. Als onderdeel van het project zullen we diverse praktijkproeven uitvoeren om over drie jaar levensvatbare business-concepten voor dunne filmzonnecellen in de infrastructuur te presenteren.”

Toonssen wijst erop dat dunne filmzonnecellen kunnen worden geproduceerd op flexibele materialen met een lengte tot wel enkele honderden meters. In de Euregio Maas-Rijn zijn bovendien industriële bedrijven en clusters aanwezig die de zonnecellen geschikt kunnen maken voor roll-to-rollproductie waardoor de zonnecellen daadwerkelijk vanaf rollen geïnstalleerd kunnen worden.
Toonssen is optimistisch over de vermarkting: “Als men bijvoorbeeld zonnecellen integreert in het totale Nederlandse fietsnetwerk –circa 35.000 kilometer groot– zou dat een jaarlijkse zonnestroomproductie van 15 terawattuur mogelijk maken. Dit komt neer op een CO2-reductie van 500 miljoen ton per jaar.”

Auteur: Koen Mortelmans

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.