Sommer: ‘Zes miljard voor wind op zee is weggegooid geld’

19 december 2016‘Wind op zee wordt veel goedkoper. Maar 6 miljard weggegooid geld, blijft weggegooid geld.’ In de Volkskrant trekt columnist Martin Sommer het klimaateffect van het Energieakkoord, en van offshore windparken in het bijzonder, in twijfel. 

Onder de kop ‘Wind rendeert niet’ reageert Sommer over de meevallende kosten voor het offshore windpark voor de Zeeuwse kust. Een consortium onder leiding van Shell won vorige week de aanbesteding. Voor het windpark zou, in plaats van maximaal 5 miljard euro subsidie, ‘slechts’ 300 miljoen nodig zijn. Voor de in totaal vijf te veilen windparken op zee zou de subsidie, waar maximaal 18 miljard voor was uitgetrokken, uitkomen op zes miljard euro, zo stelde de Rijksoverheid.

Uit het bericht van Sommer in de Volkskrant
‘(…) Henk Kamp is een sluw politicus. Die 18 miljard was het maximum dat hij mocht uitgeven, zodat 6 miljard voor wind op zee plotseling een koopje lijkt. (…)’

Daarna gaat Sommer over op de kosten en opbrengsten van het Energieakkoord. Kamp wil niet zeggen hoeveel het gaat kosten, aldus Sommer, maar hij komt met een snelle berekening zelf op zo’n 60 miljard.

‘(…) 60 miljard. Als je het snel zegt, valt het wel mee. Een ABN Amro, plus de Deltawerken, de HSL, de Noord-Zuidlijn en als toetje de JSF. Stel je voor dat de JSF was gekocht zonder dat er überhaupt een bedrag was genoemd. Omdat het Energieakkoord een goede zaak is, vindt de Kamer het best. Net als georganiseerd Nederland, dat met zijn allen aan het Energieakkoord meedoet. Voor iedereen zit er dan ook een mooi kluifje aan, van FNV en VNO tot Shell en Siemens.
Niet alleen wat het kost, ook wat het opbrengt is raadselachtig. Straks is het Energieakkoord netjes uitgevoerd en hebben we 14 procent hernieuwbare energie en dus heel veel windmolens. Hernieuwbare energie zegt evenwel niets over het effect, dat wil zeggen de mate waarin de klimaatopwarming is gestuit. (…)
Nederland moet van de rechter [in het Urgenda-vonnis] de uitstoot van CO2 vóór eind 2020 met een kwart terugbrengen. Met als argument het gevaar van klimaatverandering. Dijksma [die in een brief het beroep van de Staat tegen het vonnis uitlegde] voerde daartegen aan dat het aandeel van Nederland in de internationale CO2-uitstoot al heel klein is, namelijk 0,35 procent. De extra maatregelen die de rechter heeft bevolen, leiden volgens de rekenaars van de Staat tot 0,000045 graden minder klimaatopwarming. Die maatregelen zouden aanzienlijk verder gaan dan het Energieakkoord. Desondanks hebben ze ‘geen meetbaar effect op het gevaar van klimaatverandering’.
Geen meetbaar effect. Laat dat even bezinken. Wind op zee wordt veel goedkoper. Maar 6 miljard weggegooid geld, blijft weggegooid geld. (…)’

Onder het stuk en op twitter kon Sommer, naast wat bijval van Reinette Klever van de PVV, vooral op veel kritiek rekenen.

 MvEngelen in een reactie op de website van de Volkskrant
Wat een zeldzaam infantiel stukje. Broddel-rekenwerk. Zo geredeneerd heeft bijvoorbeeld stemmen ook geen zin, want je levert geen meetbare invloed op het resultaat op. Ieder land moet een bijdrage leveren, samen opgeteld kom je tot het resultaat. Bovendien maakt Sommer steeds dezelfde rekenfout door eenmalige investering en jaarlijkse uitgave door elkaar te halen. Een windmolenpark kost eenmalig een hoop, en vervolgens nauwelijks iets. Met deze kosten is windenergie bijna vergelijkbaar met olie en gas. Als die in prijs gaan stijgen wordt het zelfs goedkoper dan die vervuilende energiebronnen.

Bronnen
Volkskrant, 17 december 2016: Wind rendeert niet (via Blendle)
FluxEnergie, 13 december 2016: Shell wint tender offshore windpark met onverwacht laag bod
Twitter

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.