Een spannende ‘denkhulp’ voor de energietransitie

Een spannende ‘denkhulp’ voor de energietransitie

25 augustus 2016Er is maanden aan gewerkt, maar het heeft iets heel moois opgeleverd: een interactieve ‘denkhulp’ voor wie zoekt naar de beste wegen voor de energietransitie. De ‘Denkhulp Energietransitie’ helpt iedereen zijn argumenten te toetsen en het scherpt de geest.

Een groep energiedeskundigen van heel verschillende achtergronden zijn aan het sleutelen gegaan om routes van logisch denken te vinden. Hun werk (‘Forum Energietransitie’) heeft een prachtig instrument voor beleidsmakers opgeleverd en het resultaat is deze week dan ook aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken.  De energiedeskundigen waren afkomstig uit ECN, Eneco, Gasunie, Greenchoice, Havenbedrijf Rotterdam, Pure Energie, Stedin, Triodos Bank en Uniper. Ze werkten nauw samen met de Argumentenfabriek.

Dit schreef de Argumentenfabriek in het persbericht bij de aanbieding van de Denkhulp:
‘(…) [De energiedeskundigen] verschillen onderling sterk in hun positie en belangen, maar delen de overtuiging dat heldere keuzes helpen vaart te maken met de energietransitie in Nederland. En dat we daarbij iets te kiezen hebben. Met dit initiatief dragen zij bij aan het publieke debat over uitdagingen rond de transitie en de besluitvorming hierover.

Vier transitieroutes
Het inzichtelijk maken van mogelijke spelregels helpt om te zien hoe verschillende debatten die nu spelen -van kolencentrales tot gaswinning- in samenhang bekeken kunnen worden. En wel vanuit basiskeuzes over aansturing en lastenverdeling: gaan we sturen op minder CO2 of op energiebesparing en hernieuwbare opwekking? En gaan we de kosten collectief delen of gaat iedereen individueel betalen? De vier transitieroutes die hieruit ontstaan kennen elk een eigen transitiewereld met argumenten voor en tegen.

Interactieve Denkhulp Energietransitie
De resultaten van het Forum Energietransitie zijn vrij toegankelijk via de interactieve Denkhulp Energietransitie: www.transitieroutes.nl. De Denkhulp bevat naast een overzicht van transitieroutes en argumenten ook inzicht in de huidige energievoorziening aan de hand van interactieve visualisaties en een stellingwijzer die de gebruiker inzicht geeft in eigen voorkeuren. Met dit instrument kunnen beleidsmakers, politici, bedrijfsstrategen én geïnteresseerde burgers hun eigen oordeel over spelregels voor de transitie aanscherpen. Niet door één oplossing te presenteren, maar juist door duidelijk te maken dat er iets te kiezen valt voor Nederland. Als opmaat naar heldere politieke keuzes over de energietransitie voorbij het Energieakkoord. (…)

Een bijdrage aan het debat
Met de interactieve Denkhulp Energietransitie hopen deelnemende partijen een bijdrage te leveren aan het debat en nodigen zij beleidsmakers, politici en bedrijven uit om in gesprek tot heldere keuzes te komen richting een CO2-arme energievoorziening in 2050. (…)’

De vier transitieroutes

160825-Argumentenfabriek

‘(…) De transitieroutes verschillen in de manier waarop we als Nederland sturen op vermindering van de CO2-uitstoot en de manier waarop we de kosten verdelen.
In de route ‘Ik doe het zelf’ ontstaat maximale marktwerking. Huishoudens en bedrijven zoeken via de markt naar de meest betaalbare energieoplossing die beschikbaar is binnen de CO2-grenzen die de overheid stelt.
In de route ‘Wij doen het samen’ steunt de overheid huishoudens en bedrijven met het terugdringen van CO2-uitstoot met subsidies voor collectieve infrastructuur, onderzoek en CO2-vrije productie.
In de route ‘Wij doen het zó’ neemt de overheid een krachtige regierol en stuurt zij huishoudens en bedrijven met een mix van subsidies, verplichtingen en aanleg van collectieve infrastructuur.
In de route ‘Ik ga mee’ dwingt de overheid doelen voor besparing en hernieuwbare energie af, maar legt zij de verantwoordelijkheid voor uitvoering en kosten bij huishoudens en bedrijven. (…)’

Paneldiscussie bij de presentatie

160825-ManonJanssen
Manon Janssen (Topsector Energie): ‘Iedereen kan het verschil maken’

De resultaten werden op het ministerie van EZ overhandigd aan Meindert Smallenbroek, directeur Energie & Omgeving (op de foto links).
In de paneldiscussie spraken Reinier Gerrits (VNCI), Rob Mulder (Vereniging Eigen Huis) en Manon Janssen (Topsector Energie) over de routes en benodigde spelregels voor de transitie, zoals in de gebouwde omgeving en voor de energie-intensieve industrie.
‘(…) Manon Janssen: ‘We moeten allemaal persoonlijk leiderschap laten zien. In de energietransitie kan iedereen het verschil maken. Of je nu bij het ministerie verantwoordelijk bent voor het sluiten van een kolencentrale, of ervoor kiest om geen t-shirts meer bij de Primark te kopen.’

160825-ReinierGerrits
Reinier Gerrits (VNCI): ‘Vervolg op Energiedialoog’

Reinier Gerrits: ‘Dit is het begin van een vervolg op de Energiedialoog. We hebben een langetermijnvisie nodig waarbij we sturen op CO2. Circulaire economie en klimaatbeleid moeten bij elkaar komen, de trajecten kunnen elkaar verder helpen.’ (…)’

Bronnen
De Argumentenfabriek, persbericht, 24 augustus 2016: Energiedeskundigen zetten spelregels voor de energietransitie op een rij (pdf, 3 pag.)
De Denkhulp Energietransitie (inclusief de enquête)
Over De Argumentenfabriek
Foto: De Argumentenfabriek

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.