Spectaculaire CO2-reductie glastuinbouwsector

Spectaculaire CO2-reductie glastuinbouwsector

11 december 2015 – De CO2-emissie van de glastuinbouwsector is in 2014 met circa 30% gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde LEI Energiemonitor.

Uit een persbericht van LTO Glaskracht
‘(…) Na correctie voor de hoge temperaturen blijkt de CO2-emissie in 2014 al uit te komen onder het CO2 doel in 2020 voor de glastuinbouw van 6,2 Mton.
In de maand waarin tijdens de klimaattop in Parijs wordt gesproken over nieuwe wereldwijde klimaatafspraken laat de glastuinbouwsector deze spectaculaire CO2-reductie zien. Daarmee zijn alle afspraken en doelen voor CO2-reductie en energiebesparing binnen bereik. De glastuinbouw levert hiermee een grote bijdrage aan de vermindering van de CO2-emissie en de afhankelijkheid van fossiele energie.

Naast het CO2 doel heeft de glastuinbouw in het Energieakkoord een afspraak gemaakt om een forse extra energiebesparing te realiseren in 2020. Bij de presentatie van de Nationale Energieverkenning 2015 eerder dit jaar bleek dat deze afspraak ook in beeld is. Met name het energiebesparingsplan Het Nieuwe Telen is daar de oorzaak van. Daarnaast is de sector bezig om het Energie Besparingssysteem Glastuinbouw (EBG) in te voeren. De spectaculaire daling van de CO2-emissie vertaalt zich rechtstreeks in een vermindering van het gasverbruik met circa 0,8 miljard m3 op jaarbasis. Hiermee levert de sector ook een welkome bijdrage aan de vermindering van de gasproductie uit het Groninger gasveld.

CO2-reductie kent meerdere oorzaken
Een toename van het gebruik van duurzame energie met 50% leverde in 2014 een belangrijke bijdrage aan de CO2-reductie. Dit was met name te danken aan de groei van de toepassing van aardwarmte. Daarnaast kwam in 2014 het effect van het energiebesparingsplan Het Nieuwe Telen op gang. De bijdrage van dit succesvolle project neemt naar verwachting van LTO Glaskracht Nederland de komende jaren nog fors toe. De grootste oorzaken van de CO2-reductie zijn een afname van het kasoppervlak in Nederland en verminderde toepassing van WKK voor levering van elektriciteit aan andere gebruikers.

Behoud van steun voor energie-aanpak
De CO2-reductie in de glastuinbouw is structureel van aard. De bijdragen aan de doelen en afspraken dus ook. De sector toont aan dat de huidige aanpak van het energievraagstuk met onder meer het programma Kas als Energiebron, dat samen met het ministerie van Economische Zaken wordt uitgevoerd, succesvol is. Er liggen volop kansen om de verduurzaming van de energievoorziening verder gestalte te geven. Het gaat dan onder meer om doorontwikkeling van aardwarmte, Het Nieuwe Telen, innovatie en behoud van WKK als flexibele leverancier van elektriciteit aanvullend op zon en wind. Gesteund door de spectaculaire ontwikkelingen blijft LTO Glaskracht Nederland zich daarvoor inzetten.

LTO Glaskracht Nederland gaat ervan uit dat de samenwerking met de overheid tot 2020 en daarna kan worden gecontinueerd en dat waar mogelijk de bijdragen van de overheid kunnen worden bevestigd en versterkt. (…)’

Toelichtingen Wageningen UR )LEI) op infographic
‘(…) De Nederlandse glastuinbouw ligt op koers om haar doelen voor CO2-uitstoot in 2020 te realiseren. In de periode 2010-2014 daalde de uitstoot met 30% van 8,1 tot 5,7 Mton. Daarmee ligt de CO2-uitstoot onder de maximale uitstoot van 6,2 Mton in 2020. Ook als wordt gecorrigeerd voor het warme jaar 2014 ligt de uitstoot onder het doel voor 2020. Sinds 2010 is de CO2-uitstoot, gecorrigeerd voor de buitentemperatuur, gedaald met 1,8 Mton. (…)’

Bronnen
LTO Glaskracht, 11 december 2015: Spectaculaire CO2-reductie glastuinbouwsector
Wageningen UR, persbericht, 10 december 2015: CO2-uitstoot glastuinbouw sterk gedaald
Wageningen UR, infographic: CO2-uitstoot glastuinbouw sterk gedaald
Wageningen UR, rapport: Energiemonitor van de Nederlandse glastuinbouw 2014 (pdf, 57 pag.)
Foto: LTO Glaskracht

 

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.