Splitsing DELTA en Eneco: Kamp niet te vermurwen

Minister Kamp: ‘Extra inspanning om energietransitie te versnellen’

7 oktober 2015 – Wat de bijna gehele oppositie ook inbracht – minister Kamp was gisteravond niet te vermurwen: ‘Wet is wet’. DELTA en Eneco zullen moeten splitsen.

De PVV maakte een grapje over de flexibiliteit van de minister en vergeleek deze met die van een zeecontainer. Minister Kamp vindt dat alle energiebedrijven gelijk behandeld moeten worden. ‘Ik draai DELTA de nek niet om. Als er negatieve gevolgen zijn komt dat niet door de splitsing.’
Kamp weet zich in zijn opstelling gesteund door een uitspraak van de Hoge Raad die de Wet onafhankelijk netbeheer (Won) rechtsgeldig acht. De minister is kennelijk ook niet bang dat hij in de Eerste Kamer alsnog bakzeil zal moeten halen. Hij staat in die zin ook sterk, dat bij een afwijzing van de nieuwe elektriciteits- en gaswet de bestaande Won gewoon van kracht blijft.

Uit het verslag van de Tweede Kamer
‘(…) Met de nieuwe Elektriciteits- en gaswet wil Kamp de bestaande energieregelgeving stroomlijnen en toekomstbestendig maken. Het gaat daarbij om zaken die samenhangen met de verduurzaming van de energievoorziening, zoals wind op zee en land, maar bijvoorbeeld ook om de aanleg van ondergrondse hoogspanningskabels. De meeste discussie roept echter een voorstel van SP’er Smaling op. Hij wil de verplichte splitsing van energiebedrijven in een publiek netwerkbedrijf en een commercieel leveringsbedrijf terugdraaien, zolang de Europese Unie die niet oplegt met een richtlijn. Dik (ChristenUnie), Mulder (CDA), Van Tongeren (GroenLinks), Graus (PVV) en Krol (50PLUS) steunen hem daarin.

Gelijk speelveld argument voor en tegen splitsing
De meeste energiebedrijven hebben ondertussen netwerk en levering van elkaar gescheiden. Dit is noodzakelijk om de risico’s voor het netwerk te beperken, benadrukt Kamp. Maar Delta en Eneco hebben splitsing weten te voorkomen met juridische procedures. De wet moet voor iedereen gelijk zijn, zegt Jan Vos (PvdA), een belangrijk argument om vast te houden aan de Splitsingswet. Sinds 2006 was duidelijk dat energiebedrijven moesten opsplitsen, vult Bosman (VVD) aan. Maar Mulder wijst erop dat Nederland als enige EU-lidstaat heeft gekozen voor verplichte splitsing, waardoor een ongelijk Europees speelveld is ontstaan. Nederlandse energiebedrijven vallen ten prooi aan ongesplitste buitenlandse concurrenten, vreest Graus.

Kost splitsing energiebedrijven arbeidsplaatsen?
1500 tot 2000 mensen dreigen hun baan te verliezen als de splitsing van Delta en Eneco wordt doorgezet, stelt Smaling. Het verlies van werkgelegenheid is volgens Dik een “aderlating voor Zeeland”. Geef de energiebedrijven minimaal twee jaar de tijd voor splitsing, zegt Mulder, zodat zo min mogelijk banen verloren gaan. Bosman denkt er anders over: splitsing is juist de beste kans om werkgelegenheid te behouden. Als er banen verloren gaan, betoogt Kamp, komt dat niet door splitsing maar door de lage energieprijzen. Stel een commissie in, suggereert Vos, om te onderzoeken hoe de Zeeuwse economie een impuls kan krijgen. (…)

De stemmingen over het wetsvoorstel en de ingediende moties zijn op 13 oktober. (…)’

 

Bronnen
Tweede Kamer, 6 oktober 2015: Kamp houdt vast aan scheiding netwerk en levering

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.