‘Sta meer pilots met kleine windmolens toe’

7 juni 2016Omdat er zo veel verzet is tegen heel grote windmolens op land, is het goed nu ook proeven met kleine windmolens toe te staan. De Provinciale Staten van Groningen hebben een motie van D66 aangenomen waarin wordt gepleit voor meer ruimte voor kleine windmolens.

Uit een bericht van het Dagblad van het Noorden
‘(…)  Er moet meer ruimte komen voor experimenten met kleine windmolens in dorpen. Dat bepleit de fractie van D66 in provinciale staten. (…) Nu er veel verzet is tegen de steeds grotere windturbines, die het uitzicht verpesten en zorgen voor geluidshinder, is het volgens D66 tijd om te kijken naar meer bescheiden windmolens, die prima een rol kunnen spelen op lokaal niveau. „Deze molens zijn uitstekend inpasbaar in het landschap en leveren elektriciteit aan minstens tien gezinnen. We willen buurten, wijken en boeren de kans geven om op deze manier hun energie op te wekken”, zegt D66-Statenlid Henri Schijf. (…)’

Tekst motie:
‘(…) Overwegende dat

  • de provincie volop inzet op de transitie naar een duurzame energievoorziening;
  • windenergie een onmisbaar onderdeel is van de duurzame energiemix;
  • kleine windmolens steeds rendabeler worden;
  • duidelijk (provinciaal) beleid belangrijk is voor de doorontwikkeling van kleine windmolens;

constaterende dat

  • het College van GS maar een beperkt aantal pilots wil toestaan rond kleine windmolens;

roepen het College van GS op

  • de beleidsontwikkeling te versnellen door meerdere pilots rond kleine windmolens toe te staan, waarbij verschillende situaties qua locatie en typen landschap bekeken worden. (…)’

Bronnen
Dagblad van het Noorden, 7 juni 2016: ‘Houd proef met kleine windmolens in dorpen’ (via Blendle)
Provincie Groningen, tekst motie

Onderwerpen: , ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.