Staat en NAM: Zonder bewijs geen smartengeld gedupeerden gaswinning

Staat en NAM: Zonder bewijs geen smartengeld gedupeerden gaswinning

23 november 2016 – Zowel de Staat als de NAM vinden dat inwoners van het gaswinningsgebied onvoldoende duidelijk hebben gemaakt waarom ze recht hebben op smartengeld. Dat stelden hun advocaten gisteren in de rechtzaal, waar 127 Groningers genoegdoening eisten voor psychisch leed veroorzaakt door de aardbevingen. 

De Groningers daagden de Staat en de NAM voor de rechter omdat ze vinden dat ze ook recht hebben op het psychische leed dat door de aardbevingen is veroorzaakt. Vooralsnog zonder een schadebedrag te noemen, omdat ze eerste een principe-uitspraak willen over de vraag of de Staat en de NAM aansprakelijk zijn.

Volgens de landsadvocaat is er geen aanleiding om de Staat aansprakelijk te stellen.

Uit een bericht van Trouw
‘(…) Volgens landsadvocaat Karlijn Teuben doet de staat er alles aan om de Groningers zo goed mogelijk te beschermen en is van onrechtmatig handelen dus geen sprake. Bovendien kan smartegeld wegens geestelijk letsel of aantasting in de persoon alleen worden toegewezen als aan strenge eisen is voldaan, en in dit geval is dat niet zo, zegt zij. (…)’

De NAM stelde in de rechtzaal in principe aansprakelijk te zijn voor alle schade, ook psychisch, maar wil wel bewijs zien en pleit ervoor de claims per geval te behandelen.

Uit een bericht van RTV Noord
‘(…) Conclusie van de advocaten van de NAM: eisers hebben onvoldoende gesteld om aannemelijk te maken dat zij in aanmerking komen voor vergoeding van smartengeld dan wel vermogensschade door derving van woongenot. Deze conclusie betekent niet dat het in de ogen van NAM uitgesloten is dat er inwoners van Noordoost Groningen zijn die wel immateriële schade in de vorm van geestelijk letsel of vermogensschade door gemis van onstoffelijk voordeel wegens derving van woongenot lijden (of nog zullen lijden). Indien bepaalde inwoners aantoonbaar immateriële schade of vermogensschade hebben geleden zal NAM uiteraard tot vergoeding van die schade overgaan. (…)’

Uit een bericht van Trouw
‘(…) Als de rechtbank al vorderingen toewijst, stelt raadsman Jan de Bie Leuveling Tjeenk, dan moeten die wel heel grondig individueel onderzocht worden. (…)’

NAM-topman Schotman in een bericht van BNR
‘(…) “Ik zie het als een belangrijke en principiële rechtszaak. Het is heel belangrijk dat we duidelijkheid krijgen over dit soort uitdagingen. Het doet wat met mensen. Sommige mensen komen echt vast te zitten in deze materie. Dus is het goed dat je helder hebt wat je ermee kan doen”, aldus Schotman. (…) De NAM heeft nog geen geld gereserveerd voor vergoedingen van immateriële schade. ‘Ik maak geen onderscheid tussen materiële en immateriële schade. Dat zal dan misschien geld kosten. Wij zoeken nu die duidelijkheid. Schade is niet iets wat we begroten. Ik hoop dat de rechter aangeeft hoe we met die claims om moeten gaan’, besluit Schotman. (…)’

Een van de aanklagers, Lambertus Janssen uit Appingedam, laat na een emotioneel betoog over zijn psychische schade zijn teleurstelling blijken over de opstelling van de Staat en de NAM. ‘Hier lopen Groningers tegenaan. Ze staan recht tegenover de macht’, aldus citeert RTV Noord hem.
Bronnen
Trouw, 23 november 2016: Staat verwerpt Groningse claims psychische schade (via Blendle)
Volkskrant, 22 november 2016: Groningers claimen immateriële bevingsschade: ‘Het gaat in je lijf zitten’
RTV Noord, 22 november 2016: NAM: ‘Inwoners maken niet duidelijk waarom ze recht hebben op smartengeld’
RTV Noord, 22 november 2016: Lees terug: Rechtszaak tegen NAM en Staat
RTV Noord, 22 november 2016: ‘Vandaag kan het zover zijn dat ik mijn gezin verlies’
RTV Noord, 22 november 2016: Staat: ‘Geen levensgevaarlijke situaties door aardbevingen’
NOS, 22 november 2016: Staat en NAM: geen vergoeding zonder bewijs psychisch letsel

Zie ook
FluxEnergie, 22 november 2016: Groningers eisen smartengeld van de NAM én van de Staat

Foto: Advocaat Jan de Bie Leuveling Tjeenk van de NAM (RTV Noord)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.