COP21 – Staatssecretaris Mansveld stapt op (vlak voor klimaattop)

150916-MansveldPaus

28 september 2015 – Staatssecretaris Wilma Mansveld (I&M) heeft zojuist bekendgemaakt dat zij opstapt vanwege de Fyra-affaire. Zij had ook het klimaatbeleid in haar portefeuille, waarbij de klimaattop van Parijs (die over enkele weken begint) een belangrijk onderdeel was.

Mansveld stapt op als staatssecretaris vanwege het vernietigende oordeel van de parlementaire enquetecommissie over de Fyra-affaire. Mansveld kreeg het verwijt de Tweede Kamer onjuist geïnformeerd te hebben. Bovendien is zij politiek verantwoordelijk voor het beleid van al haar voorgangers, waarover de commissie ook buitengewoon negatief oordeelde.
De positie van Mansveld was al niet al te stevig de laatste maanden, onder andere vanwege haar optreden rond ProRail.
De portefeuille van Mansveld was een pittige: milieu, klimaat, COP21, KLM, spoorwegen, MH17, Fyra.

Tekst Wilma Mansveld op de persconferentie van vanmiddag
‘(…) Ik heb er steeds naar gestreefd de Tweede Kamer naar eer en geweten te informeren over elke stap die we de afgelopen jaren hebben gezet. Ik constateer dat de enquêtecommissie van mening is dat dit onvoldoende is gebeurd. Wat ik er ook van vind, dit betekent dat ik dingen niet goed heb gedaan. Een bewindspersoon is echter niet alleen verantwoordelijk voor wat hij zelf beslist maar ook voor datgene dat hij aantreft.
Veel beslissingen in dit langlopende dossier zijn genomen in voorgaande kabinetsperioden. Zoals de aanleg van de lijn, de aanbesteding, het voorkomen van het faillissement van de HSA. Beslissingen die onomkeerbaar waren.
Met het voorliggende rapport liggen fundamentele vragen op tafel. En als belangrijkste vraag welke lessen er voor de toekomst kunnen worden geleerd.
En dit debat moet gevoerd worden. Ik zou dit debat graag voeren. Een debat over een dossier dat lang geleden is gestart, is echter niet mogelijk als het slechts in het teken staat van het al dan niet aanblijven van mij als verantwoordelijk staatssecretaris.  Als bewindspersoon ben ik ook verantwoordelijk voor wat zich sinds de jaren negentig in dit dossier heeft afgespeeld. Het is mijn democratische plicht om met mijn aftreden ook verantwoordelijkheid te nemen voor eventuele fouten van mijn voorgangers. Ik heb dan ook Zijne Majesteit de Koning verzocht mij met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. (…)’

Bronnen
Ministerie van Infrastructuur &  Milieu, persbericht, 20 oktober 2015: Spreektekst persconferentie Wilma Mansveld
Foto: Staatssecretaris Mansveld sprak in september met de Paus over klimaatbeleid (foto Ministerie van I&M)

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.