Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)

Henri Faasdreef 312
2492 JP ‘s-Gravenhage

Postbus 24037
2490 AA ‘s-Gravenhage

+31 (0)70 379 8400
Website
Mail
Twitter

Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) houdt toezicht op de naleving van wettelijke regelingen die van toepassing zijn op het opsporen, winnen, opslaan en transporteren van delfstoffen. De dienst richt zich hierbij op de aspecten veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en bodembewegingen.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.