Stadsverwarming zorgt gemiddeld voor 51 procent minder CO2-uitstoot

16 mei 2017Stadsverwarming zorgt gemiddeld voor een CO2-reductie van 51 procent, aldus Nuon. In Arnhem, Duiven en Westervoort is dankzij de stadsverwarming in 2016 de uitstoot van 38.076 ton CO2 vermeden. Dat is 85 procent lager dan verwarmen met gasgestookte cv-ketels. 

Uit een bericht van Nuon
‘(…) Stadsverwarming is vooral geschikt voor grootstedelijke gebieden met veel woningen op een relatief klein oppervlak, met voldoende warmtebronnen in de directe omgeving. Het warmtenet in Arnhem, Duiven en Westervoort is aangesloten op afvalverbrander AVR in Duiven. Woningen, bedrijven en instellingen in de drie Gelderse gemeenten krijgen daardoor verwarming en warm water dankzij warmte die vrijkomt bij het verbranden van huishoudafval uit de regio.

Zeven douchebeurten
Alexander van Ofwegen, directeur Warmte van Nuon: “Eén volle afvalzak levert voldoende warmte voor zeven douchebeurten. In Arnhem, Duiven en Westervoort is dankzij de stadsverwarming in 2016 de uitstoot van 38.076 ton CO2 vermeden. Dat is 85 procent lager dan verwarmen met gasgestookte cv-ketels. In 2015 was dit nog 77 procent.” Landelijk gezien was de vermeden CO2-uitstoot dankzij stadswarmte in 2016 gemiddeld 51 procent, vergelijkbaar met 2015. In de regio Arnhem ligt dit percentage fors hoger doordat de warmte afkomstig is van afvalverbrandingsinstallaties, terwijl op andere plekken ook gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld restwarmte uit elektriciteitsopwekking .

Klimaatneutraal
Vanwege Europese afspraken moet de gebouwde omgeving in Nederland in 2020 (zo goed als) klimaatneutraal zijn. Steeds meer gemeenten hebben daarom ambitieuze klimaatdoelstellingen en duurzaamheidsprogramma’s. Warmtenetten leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Van Ofwegen: “Met onze stadswarmte hebben bewoners en bedrijven in 2016 in totaal 209.143 ton CO2-uitstoot vermeden. Er zouden 2.114.700 zonnepanelen nodig zijn om datzelfde resultaat te bereiken, dat zijn 495 voetbalvelden vol.”

Aardgasvrij
Volgens de doelstellingen van de Energieagenda van het kabinet wil Nederland vóór 2050 aardgasvrij zijn. Hiermee groeit de vraag naar alternatieve warmtebronnen, zoals stadsverwarming. Van Ofwegen: “Door het toevoegen van duurzame bronnen, zoals biomassa, maken we onze warmtenetten alsmaar schoner. Als energiebedrijf vervullen we daarbij steeds meer de rol van matchmaker tussen warmtevraag en -aanbod. We zijn ervan overtuigd dat stadsverwarming een onmisbaar onderdeel is in de beweging naar een aardgasloos Nederland, vooral in dichtbebouwde steden.” Met de online calculator van Nuon kunnen bewoners uitrekenen hoeveel CO2-uitstoot zij in hun wijk verminderen met het gebruik van stadsverwarming.

Open en transparant
Nuon is één van de vier Nederlandse energiebedrijven met warmtenetten waarop meer dan vijfduizend klanten zijn aangesloten. Nuon levert stadsverwarming aan ruim 124.000 woningen en 1.836 grootverbruikers in Amsterdam, Almere, Arnhem en omgeving, Ede, Leiden en omgeving, Lelystad, Nijmegen en Rotterdam. Nuon rapporteert jaarlijks over de CO2-reductie die de warmtenetten in de steden realiseren en maakt deze cijfers voor iedereen zichtbaar. Die openheid en transparantie zijn belangrijk om gebruikers van stadsverwarming te laten zien hoe duurzaam hun warmtevoorziening is. De betrouwbaarheid van de cijfers is gewaarborgd door een validatie van TNO.

Top drie
De drie schoonste warmtenetten van Nuon waren in 2016:

  1. Arnhem, Duiven, Westervoort: 85 procent minder CO2
  2. Rotterdam: 77 procent minder CO2
  3. Nijmegen: 75 procent minder CO2.

De volledige CO2-reductierapporten zijn beschikbaar. (…)’

Bronnen
Nuon, 15 mei 2017: CO2-uitstoot steden gehalveerd dankzij stadsverwarming
Nuon, rapport, 15 mei 2017: CO2-reductierapport 2016

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.