Reacties op de ranglijst energiebedrijven

30 oktober 2015 – De Nederlandse stroomproductie wordt niet groener, maar grijzer, bleek deze week uit de duurzaamheidsranglijst voor stroomleveranciers van Consumentenbond, Greenpeace, Hivos, Natuur & Milieu, WNF en WISE. Wat reacties op een rij.

In de stroomranglijst zijn 37 energiemaatschappijen vergeleken op duurzaamheid. Over de hele linie zorgden de bedrijven voor meer vervuiling. Van de vijf energiereuzen scoorden vier een onvoldoende, alleen Eneco had nog een voldoende.

Meer kolen, want goedkoop…
‘(…) In 2014 vormden kolen 29,5 procent van de stroommix, ten opzichte van 24,2 procent in 2012. (…)’ (RTLZ)

‘(…) Volgens het CBS was in het tweede kwartaal dit jaar de Nederlandse CO2-uitstoot 4,1 procent hoger dan vorig jaar. (…)’ (Volkskrant)

…en minder gas, want relatief duur
Uit Duitsland komt veel duurzame stroom, iets waar de Nederlandse energiemaatschappijen nog niet veel in geïnvesteerd hebben. ‘(…) Zij reageren door hun duurste centrales (op gas) in de mottenballen te zetten, waardoor de CO2 -uitstoot nog verder stijgt. (…)’ (Volkskrant)

‘(…) “In Nederland is er sprake van een ander interessant effect”, vertelt energie-expert Hans de Geus, “hernieuwbare energie knikkert bij ons als eerste gas eruit, en niet kolen. Het is pijnlijk maar waar: meer hernieuwbaar leidt in Nederland in eerst instantie niet tot minder kolen. Dus het kolenverbruik zal niet snel afnemen, als we meer windmolens plaatsen.” (…)’ (RTLZ)

Geen Europees kampioen
‘(…) “We worden geen Europees kampioen voetbal, maar ook geen kampioen duurzame energie.” Volgens Van der Gaag moet er veel meer energie worden bespaard. “Maar het belangrijkste is dat er veel meer windmolenparken en zonnepanelen bijkomen.” (…)’ (Olof van der Gaag, Natuur & Milieu, op NOS)

Komende jaren geen verandering
‘(…) De komende twee jaar blijft de grijze energiemarkt problematisch. Vooralsnog neemt het kolenverbruik alleen maar toe. Aan de Eemshaven en op de Maasvlakte draaien al drie splinternieuwe kolencentrales op proef. In het Energieakkoord van 2013 is weliswaar afgesproken om vijf oudere kolencentrales definitief te sluiten, maar de laatste daarvan hoeft pas in juli 2017 dicht. (…)’ (Volkskrant)

Overheid moet kolentax heroverwegen
‘(…) Overheid deed, in ruil voor sluiting kolencentrales, de concessie de belasting op kolen af te schaffen. “Maar als de omschakeling van kolen naar andere middelen niet hard genoeg gaat, zoals de cijfers van gisteren suggereren, zou die concessie toch heroverwogen moeten worden.” (…)’ (Redactioneel commentaar Trouw)

‘Garbage in, garbage out’
‘(…) Als het model en de uitgangspunten niet kloppen, kan de uitkomst – in dit geval de ranglijst – ook niets zijn. “Door bedrijven mét en zonder eigen productie in één rangschikking te presenteren, worden appels met peren vergeleken.” (…)’ (Henri Bontebal, adviseur energie en duurzaamheid, op RTLZ)

Nuance
‘(…) Volgens Claudia Umlauf, beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis, liggen de resultaten van het onderzoek iets genuanceerder. “De insteek van het onderzoek is de milieuprestatie van het hele bedrijf. Je kunt als bedrijf bijvoorbeeld flink in windenergie investeren. Maar de score wordt toch negatief als het bedrijf daarnaast ook investeert in bijvoorbeeld kolencentrales. Daarbij produceren slechts 10 van de 37 leveranciers stroom, de overige leveranciers zijn handelshuizen, hoe eerlijk kun je ze dan met elkaar vergelijken? Kortom, het onderzoeksresultaat is in grote mate afhankelijk van de uitgangspunten.” (…)’ (Vereniging Eigen Huis)

Nuon is wél groen
‘(…) “Wij zijn een de van grootste en groenste energieproducenten. Dat is het opmerkelijke aan dit onderzoek: veel bedrijven die in de top 5 staan kopen groene stroom en verkopen die door, maar investeren niet zelf in het opwekken ervan” (…)’ (Martijn Hagens, lid van de Raad van Bestuur van Nuon, op NOS)

Oproep: stap over
‘(…) De maatschappelijke organisaties roepen Nederlandse consumenten en bedrijven die voor echt duurzaam willen gaan, op om over te stappen op één van de acht voorlopers. Dit past ook in de maatschappelijke ontwikkeling dat steeds meer consumenten en bedrijven een duurzame keuze maken. Consumenten kunnen nu zelf invloed uitoefenen op de transitie naar duurzame energie. Want een snelle energietransitie is cruciaal bij de aanpak van klimaatverandering. Een thema dat actueler is dan ooit in de aanloop naar de klimaattop in Parijs. (…)’ (Natuur & Milieu)

‘(…) “De stroom in Nederland is eigenlijk hartstikke goedkoop. Er zit wel veel belasting op. Je bent nu het goedkoopst uit als je zonnepanelen neemt. Maar de consument kan natuurlijk ook overstappen naar een van de koplopers op het gebied van groene energie.” (…)’ (Olof van der Gaag, Natuur en Milieu, op NOS)

‘(…) De consument is ook verantwoordelijk: die kijkt nog te weinig naar groene alternatieven voor het vertrouwde grote energiebedrijf. (…)’ (Redactioneel commentaar in Trouw)

Oproep: stap juist niet over
‘(…) Hij [Martijn Hagens, Nuon] hoopt dan ook dat milieuorganisaties meer willen inzetten op het versnellen van het proces door samen te werken, dan op het oproepen tot overstappen naar een ander energiebedrijf. “In Duitsland bijvoorbeeld werken we samen met de regering aan een plan om een aantal kolencentrales in reserve te zetten. Dus we werken hard aan de energietransitie. Maar het realistische verhaal is ook dat wind- en zonne-energie op dit moment niet uit kunnen. Ik denk dat er daarom in de Stroomranking een te harde straf wordt gezet op partijen die zorgen dat Europa blijft draaien.” (…)’ (Martijn Hagens, lid van de Raad van Bestuur van Nuon, op NOS)

Bronnen
RTLZ, 28 oktober 2015: Appels met peren
NOS, 27 oktober 2015: Goedkope kolen staan groene energie in de weg
NOS, 27 oktober 2015: Nuon noemt zich wel degelijk groen, ondanks slecht rapportcijfer
NOS, 27 oktober 2015: ‘Kolencentrales zijn een historische vergissing’
Volkskrant, 27 oktober 2015: Steenkool mag vuil zijn, het is ook goedkoop (via Blendle)
Trouw, 28 oktober 2015: Als de energiebedrijven niet zelf vergroenen, zijn andere keuzes nodig (via Blendle)
RTLZ, 27 oktober 2015: Nederland is nog steeds verslaafd aan kolen, hoe komt dat?
Natuur & Milieu, 27 oktober 2015: Ranglijst duurzaamheid stroomleveranciers: Nederlandse stroom vergrijst
Vereniging Eigen Huis, 27 oktober 2015: Energieleveranciers grijzer geworden

Zie ook
FluxEnergie, 27 oktober 2015: Energiemaatschappijen minder groen door goedkope kolen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.