Turkenburg: Nationaal onderzoeksprogramma ‘negatieve koolstof-emissie’ nodig

160413-CarbonEngineering

13 april 2016Er moet een nationaal onderzoeksprogramma komen naar de afvang, opslag en eventueel hergebruik van CO2 uit de lucht. Dat stelt emeritus hoogleraar en energiedeskundige Wim Turkenburg. Hij benaderde onderzoeksfinancier NWO over de eventuele opzet van zo’n onderzoeksprogramma. 

Schermafdruk 2016-04-13 09.01.17
Prof. dr. W. Turkenburg: CO2 actief uit de lucht verwijderen

Er moet snel meer kennis komen over ‘negatieve koolstof-emissie’, stelt Turkenburg. Hij benaderde daarom onderzoeksorganisatie NWO met het verzoek een nationaal onderzoeksprogramma op te zetten naar de mogelijkheden en de risico’s van het actief verwijderen van CO2 uit de atmosfeer.

Discussienota over het realiseren van de doelstellingen van Parijs
Op 17 maart j.l. luidde Turkenburg, samen met Bert Metz, Leo Meyer en Sible Schöne al de noodklok over het realiseren van de doelstellingen van Parijs. Het is niet genoeg om alleen in te zetten op het terugbrengen van de CO2-uitstoot naar nul; er is een ‘negatieve koolstof-emissie’ nodig, aldus de schrijvers. In de nota doen de auteurs de suggestie vooralsnog vooral in te zetten op het gebruik van biomassa in combinatie met CO2-afvang en opslag. Maar er zijn ook andere opties om CO2 uit de lucht te halen, zo schrijven ze.

Uit de discussienota
‘(…) De belangrijkste zijn waarschijnlijk: grootschalige (her)bebossing, mineralisatie van CO2 door versnelde verwering van gesteenten zoals olivijn, en het kunstmatig afvangen van CO2 uit de lucht met behulp van grootschalig te installeren apparatuur.
Al deze mogelijkheden zullen, zij het wellicht beperkt, kunnen bijdragen aan de te bereiken reductie van de CO2-concentratie in de lucht. Daarom moeten deze opties snel verder worden onderzocht en, indien zinvol, op grote schaal worden toegepast.
Eerste verkenningen laten zien dat mondiaal hier zeker mogelijkheden liggen, maar dat deze opties vooralsnog niet in de plaats kunnen komen van BECCS [de combinatie van biomassa en CO2-afvang en -opslag]. Het is wenselijk ook in Nederland, via onderzoek en ontwikkeling, aandacht aan deze opties te geven gezien de ernst van het klimaatvraagstuk en de impact van klimaatverandering op Nederland. (…)’

Bellona vroeg ook al om ‘negatieve emissies’
Meteen na de klimaattop in Parijs riep de internationale milieuorganisatie Bellona de Europese Commissie al op om een adviesraad voor negatieve CO2-uitstoot in te stellen.

Uit een bericht van Bellona
‘(…) Following the climate agreement in Paris last week, it’s not enough to talk of zero emissions. The climate agreement demands policies that can hold Europe to 1.5°C. This requires negative emissions on a large and rapid scale. “Bellona therefore calls on the Commission for the immediate establishment of a new advisory body on negative emissions in order to attain deep decarbonisation” – Bellona President Frederic Hauge. (…)’

Noord-Amerika al actief
In Noord-Amerika bestaan inmiddels al diverse groepen en instituten die zich richten op het onderzoeken en realiseren van negatieve emissies van CO2. Bekende voorbeelden zijn het Center for Negative Carbon Emissions van Arizona University onder leiding van Klaus Lackner, het Center for Carbon Removal van de University of California te Berkeley onder leiding van Noah Deich en de Keith Group van Harvard University in Cambridge (MA) onder leiding van David Keith.

Bronnen
Voorstel van prof. dr. W. Turkenburg aan NWO
HIER Klimaatbureau, persbericht, 17 maart 2016: Klimaatakkoord maakt grootschalige inzet van biomassa en van CO2-opslag onvermijdelijk
Discussienotitie De Klimaatdoelstelling van Parijs – Wat betekent een maximale temperatuurstijging van “ruim beneden 2 graden en streven naar anderhalve graad”? (pdf, 20 pag.)
FluxEnergie, 17 maart 2016: Nederlanders luiden de noodklok over klimaatakkoord: ‘Er moet veel meer gedaan worden’
Bellona, persbericht, 15 december 2015: Bellona calls on European Commission for a negative emissions advisory body
Website The Center for Negative Carbon Emissions
Website Center for Carbon Removal
Website The Keith Group (Harvard)

Foto: Canadian firm Carbon Engineering has a pilot direct air capture facility, and aims to produce synthetic fuel using this technology in the near future. (Foto: Center for Carbon Removal)
Foto Turkenburg: Paul Ridderhof

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.