Start van ELECTRE project: verlagen van electrolyzer kosten door verlenging levensduur

VoltaChem co-initiator ECN en Hydron Energy gaan samenwerken in een project om te onderzoeken welke invloed het volgen van een wisselend aanbod duurzame elektriciteit heeft op de levensduur van de electrolyzer. Het uiteindelijke doel is om de kosten van electrolyzers te verlagen naar een niveau waar waterstof uit hernieuwbare elektriciteit een aantrekkelijke optie wordt voor de chemische industrie.
Het is bekend dat snelle wisselingen in de belasting degradatie in een PEM electrolyzer kunnen versnellen. Het ELECTRE project moet ophelderen in welke mate deze sterk wisselende belasting de levensverwachting vermindert en welk type wisselingen in de belasting de levensduur specifiek beïnvloeden. De twee partners hebben een subsidie ontvangen van de Topsector Chemie om dit onderzoek uit te voeren. …

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.