Statenleden Overijssel: ‘Trek vergunning injectie afvalwater in’

16 oktober 2015Minister Kamp van Economische zaken moet de vergunning terugtrekken die de NAM toestaat afvalwater te injecteren in de Twentse ondergrond. Dat willen de Provinciale Statenleden in Overijssel.

Bij de oliewinning in Schoonebeek blijft afvalwater over. Dat werd tot afgelopen voorjaar geïnjecteerd in lege gasvelden in Twente, tot daar een lek ontstond en injectie werd gestopt. De NAM laat weten te overwegen het lek te repareren en de stilgelegde oliewinning in Schoonebeek halverwege volgend jaar te herstarten. Daarmee start dan ook weer de injectie van afvalwater.

De Provinciale Staten, die in de injectie een gevaar voor drinkwater en natuurgebieden zien, namen zich in september al voor om terugtrekking van de vergunning te vragen.

Uit een bericht van RTV Oost
‘(…) De Staten namen in september een motie aan om bij het opnieuw opstarten van de afvalwaterinjecties een zogeheten intrekkingsverzoek bij Kamp te doen. Onder meer Robert Jansen van GroenLinks en Bouwien Rutten van het CDA vinden dat Gedeputeerde Staten dat verzoek nu zo snel mogelijk moeten doen. (…)’

Rutten zegt tegen BNR dat ze denkt dat Kamp weinig behoefte zal hebben om naar de oproep van de Statenleden te luisteren.

Uit een bericht van CDA Overijssel
‘(…) Er lopen op dit moment verschillende onafhankelijke onderzoeken naar de veiligheid van de leidingen naar Twente en de afvalwaterinjectie. Daarnaast lekt de leiding naar Twente op meerdere plaatsen. Dit moet eerst gerepareerd worden. Wanneer het de NAM lukt de leiding medio 2016 gereed te hebben, wordt er gestart met de olieproductie en gaat het afvalwater gewoon weer richting Twente. Óók als het onderzoek naar mogelijke alternatieven voor de verwerkingsmethoden van het vuile water nog niet is afgerond. Het CDA vindt dit een zeer slechte zaak.

Schadelijker dan gedacht
Naast de recente berichtgeving van de NAM is het CDA ook geschrokken van een recente MER (milieu-effect rapportage) rapportage over schaliegas. In deze rapportage komen ook verontrustende conclusies over afvalwaterinjectie naar voren. Zo blijkt het risico op bevingschade substantieel en ook veiligheid van injectieputten blijkt in 60% van de gevallen niet gegarandeerd.

Geschrokken
Het CDA is erg geschrokken van de bevindingen in deze rapportage en gaat daar vragen over stellen aan de gedeputeerde. De Overijsselse overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid voor haar inwoners. De conclusies uit deze MER rapportage zijn niet mals en het opnieuw starten van injectie van olieafvalwater brengt de veiligheid van de bewoners in het gebied in gevaar.

Schade verergerd
Tijdens een recent bezoek van Statenlid Bouwien Rutten aan het gebied kwam ook naar voren dat de schade aan de huizen verergerd. De bodem rond de injectieputten is merkbaar en aantoonbaar in beweging. Om Groningse toestanden in Overijssel te voorkomen blijft het CDA Overijssel aandringen zo snel mogelijk een definitief besluit te nemen de afvalwaterinjectie in Twente te stoppen. (…)’

De NAM over het onderzoek naar de beste manier om van het afvalwater af te komen
‘(…) De reparatie heeft geen invloed op het momenteel lopende onderzoek of injectie in voormalige lege gasvelden in Twente nog steeds de meest geschikte verwijderings-methode is voor het zoute productiewater uit Schoonebeek. Dit onderzoek wordt begeleid door een onafhankelijke begeleidingscommissie en zal tevens door de onafhankelijke commissie m.e.r. worden getoetst. Het onderzoek wordt naar verwachting in het voorjaar van 2016 afgerond. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zal NAM in de toekomst mogelijk een andere verwerkingsmethodiek implementeren. (…)’

Bronnen
RTV Oost, 15 oktober 2015: Statenleden: trek vergunning NAM voor injecteren afvalwater in Twente in
CDA Overijssel, 12 oktober 2015: CDA Overijssel bezorgd: NAM mag olieproductie niet herstarten in 2016
NOS, 15 oktober 2015: Statenleden tegen injecteren afvalwater NAM in Twentse bodem
BNR, 15 oktober 2015: Overijssel: ‘Vergunning NAM Twente intrekken’
NAM, 14 oktober 2015: Herstart oliewinning Schoonebeek mogelijk tweede helft 2016
PlanMER schaliegas (Rijksoverheid, 10 juli 2015)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.