Steden en regio’s willen 20 procent van opbrengst Europese emissiehandel

12 april 2016Het Europees Comité van de Regio’s (CoR) vindt dat het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) toe is aan een grote hervorming. Het aandeel te veilen emissierechten moet geleidelijk omhoog en de lokale en regionale leiders willen 20 procent van de opbrengst uit de veilingen.

Dat stellen de lokale en regionale leiders in een ontwerpadvies voor wijzigingen in het EU ETS na 2020.

Hoofdopsteller van het ontwerpadvies, de Italiaan Marco Dus in het persbericht van de CoR
‘(…) “While the Emissions Trading System is a key instrument in trying to fulfil the EU’s climate change commitments, it is facing serious difficulties in delivering on the ground. We need a more ambitious and forward-looking approach” (…)’

Een van de adviezen van het CoR is dat steeds minder emissierechten gratis weggegeven moeten worden en steeds meer geveild. Het aandeel geveilde rechten moet dus meer worden dan de 57 procent die het naar verwachting tussen 2013 en 2020 is.

Verder willen de lokale en regionale overheden 20 procent van de veilingopbrengsten.

Uit de Nederlandse versie van het ontwerpadvies
‘(…) Elke lidstaat zou een minimumpercentage van niet minder dan 20% van de veilingopbrengsten moeten vaststellen dat rechtstreeks beheerd wordt door lokale en regionale overheden voor maatregelen ter beperking van de gevolgen van de klimaatverandering (bijv. i.v.m. hydrogeologische risico’s.), waarmee deze overheden steeds vaker te maken hebben, en voor adequate maatregelen om de infrastructuur voor de transmissie van elektrische en thermische energie aan te passen aan de groeiende mogelijkheden voor de productie van energie uit hernieuwbare bron. (…)’

Ook wil de CoR dat de EU zorgt voor een hogere prijs op CO2-uitstoot die op internationaal niveau is vastgesteld en zo min mogelijk fluctueert door speculatie. Verder moeten meer sectoren binnen het ETS vallen, zoals transport op land, water en door de lucht en de bouwsector, zo adviseert de CoR. Dit moet resulteren in meer innovatie, energiebesparing en een goede economische concurrentiepositie.

De Britse Europarlementariër Ian Duncan verwerkt vóór het najaar het advies in een formeel rapport voor de EU.

Duncan in het bericht van de CoR
‘(…) “Many of the factories and installations within the ETS are vital to local economies, employing hundreds if not thousands of people. It is important to remember that this reform will have a bearing on local and regional authorities. I will continue to work closely with the European Committee of the Regions as the ETS reform progresses.” (…)’

Bronnen
CoR, persbericht, 8 april 2016: Cities and regions claim financial gains from EU’s Emission Trading System
CoR, Opinion factsheet
CoR, 8 april 2016: Ontwerpadvies. Kosteneffectieve emissiereducties en koolstofarme investeringen
Edie.net, 11 april 2016: EU ETS in need of ‘ambitious’ revamp, MEPs warn

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.