foto WithTheGrid

Stedin experimenteert met corrosiesensoren

Netbeheerder Stedin en de startup Withthegrid hebben samen een pilootproject opgestart voor corrosiebewaking met slimme sensoren. Withthegrid heeft deze sensoren ontwikkeld en Stedin heeft er de voorbije maand twintig geplaatst in zijn netwerk.

Sensoren meten de kwaliteit van de gasleidingen meerdere keren per dag of zelfs continu. Hierdoor hoeven monteurs geen controlemetingen meer te verrichten en komt er meer tijd beschikbaar voor onderhoud en herstel. Alle data wordt gestructureerd opgeslagen en geanalyseerd in een platform.

Een deel van het Stedin-gasnet bestaat uit stalen leidingen waarop een minieme elektrische spanning staat. Deze ‘kathodische bescherming’ beschermt de stalen leidingen tegen roestvorming. Ze wordt jaarlijks gemeten door monteurs op 10.000 plekken in het verzorgingsgebied van Stedin. Spanning die buiten de gewenste bandbreedte valt is een signaal van versnelde roestvorming en leidingdegradatie, die gaslekken tot gevolg kunnen hebben.

“Het meten van die spanning werd totnogtoe met de hand gedaan,” zegt Paul Mignot, CEO van Withthegrid. “Dit kan efficiënter gebeuren door gebruik te maken van sensoren. Dat heb ik verder ontwikkeld en er het bedrijf Withthegrid van gemaakt.”

Bijkomend voordeel

Stedin verwacht dat er in 2050 geen aardgas meer door haar gasnet loopt. “Dat ontslaat ons niet van de verplichting om tot die tijd te kijken hoe wij onze huidige operatie slimmer en goedkoper kunnen uitvoeren,” zegt Benaissa el Hammadi, directeur asset management van Stedin. “Met de technologie van Withthegrid kunnen wij daarin stappen maken.” Bovendien snijdt het mes snijdt aan meer dan een kant. “We spelen hiermee ook in op het aankomend tekort aan technisch personeel. Met deze sensoren kunnen wij onze schaarse technische medewerkers op een effectievere manier inzetten.”

Withthegrid ontwikkelt sensoren en regeltechniek voor beheerders van infrastructuren. Meetgegevens worden draadloos verzonden, door de sensoren die zich veelal bevinden op plaatsen waar geen netvoeding beschikbaar is. Het online platform analyseert de meetgegevens en detecteert zo storingen of voorkomt ze geheel. Zo verbeteren we de bewaking van de infrastructuur van infrabeheerders, worden onderhoudskosten verlaagd en onnodige investeringen vermeden. Kathodische bescherming zelf is een vrij traditionele techniek, vooral voor gebouwen met een metalen draagstructuur. De meeste traditionele vorm ervan maakt geen gebruikt van monitoring of netspanning, maar werkt met ‘offeranodes.’ Daarbij wordt de stroom geproduceerd door op de structuur aangebrachte anodes met een levensduur van enkele tientallen jaren.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.