foto: Eneco

Stedin gaat netverlies groen compenseren met stroom van Eneco

Netbeheerder Stedin en energieleverancier Eneco hebben een overeenkomst getekend voor de levering van 400 miljoen kilowattuur Hollandse windenergie per jaar. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2021 en blijft vanaf dan tien jaar lopen. Stedin zal deze groene stroom gebruiken om een deel van het netverlies te compenseren.

Momenteel vergroent de netbeheerder de op de groothandelsmarkt ingekochte stroom voor het netverlies met eveneens aangekochte Europese garanties van oorsprong (GO). Omdat de groene stroom van Eneco volledig afkomstig zal zijn van Nederlandse hernieuwbare energiebronnen investeert Stedin met deze overeenkomst in de verduurzaming van het Nederlandse energielandschap. Stedin is de eerste Nederlandse netbeheerder die zo’n langdurig contract voor additionele duurzame energie aangaat.

Netverlies

Netverlies is kortweg de elektriciteitsrekening van de netbeheerder. Bij het transport van stroom van A naar B gaat altijd stroom verloren. In 90% van de gevallen is warmteverlies de oorzaak. De rest van het verlies is te wijten aan andere factoren, zoals energiediefstal. Stedin sliktt in zijn verzorgingsgebied (Zuid-Holland, Utrecht) jaarlijks een netverlies van een miljard kilowattuur (1 TWh). Dat is zoveel als het energieverbruik van heel Rotterdam in een jaar.

“Ik vind het belangrijk dat wij als publiek bedrijf het goede voorbeeld geven voor een duurzamer Nederland,” zegt Judith Koole, chief operating officer bij Stedin. “We zijn veel bezig met de verduurzaming van het energienet, maar we moeten ook binnen onze eigen bedrijfsvoering de CO2-uitstoot fors omlaag brengen.”

“Doordat Stedin de komende tien jaar duurzame windenergie zal afnemen zijn wij in staat te investeren in de ontwikkeling van nieuwe bronnen,” onderstreept Hans Peters, chief customer officer bij Eneco.

Bijkomende groene leverancier

Het contract is niet tot stand gekomen via een aanbesteding. Voor netbeheerders bestaat hiervoor een uitzondering in de Aanbestedingswet. De Elektriciteitswet schrijft echter wel een marktconforme, niet-discriminatoire en transparante procedure voor. Stedin heeft deze procedure opgeknipt in twee delen. Het zoekt op korte termijn een tweede partij die eveneens 400 miljoen kilowattuur aan Nederlandse windenergie kan leveren.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.