Stedin gaat voor aardgasuitstap samenwerken met wooncorporaties en asielzoekers

Stedin & Enduris

Om de overlast bij de klanten en omwonenden te verminderen en om aannemers efficiënter kunnen inzetten werken de netbeheerders van de groep Stedin samen met beheerders van andere nutsleidingen, zoals die voor drinkwater. Met het oog op de aardgasuitstap willen die samenwerking nu ook uitbreiden naar woningbouwcorporaties.

De netbeheerders Stedin Netbeheer en Enduris beheren de elektriciteits- en/of gasnetten Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland en in delen van de regio’s Noordoost-Friesland en Kennemerland (Noord-Holland).

“Ons energienet gaat er de komende decennia anders uitzien,” zeggen ze in het recentste halfjaarverslag van de groep. “Zo verwachten wij een verregaande elektrificatie van de gebouwde omgeving. Ook in 2018 investeren wij weer fors – 282 miljoen euro in de eerste helft van het jaar– in een veilig, robuust en toekomstbestendig elektriciteits- en gasnet. Waar mogelijk werken we samen met andere netbeheerders, zoals waterbedrijven, om gezamenlijk de grond in te gaan. De samenwerking heeft ook betrekking op het delen van bodeminformatie en het gezamenlijk optrekken bij aanbestedingen.”

Volgens de Nationale Woonagenda moeten de komende jaren zo’n 75.000 nieuwe huizen per jaar worden gebouwd. Het huidige proces om nieuwe woonwijken te bouwen is zeer complex, door de veelheid aan betrokken partijen: projectontwikkelaar, woningbouwer, water- en telecombedrijf en netbeheerder. Allemaal moeten zij met een strakke maar tegelijk flexibele agenda aan de slag, zowel in de voorbereiding als op de bouwplaats zelf. Stedin startte daarom recent een initiatief om een nieuwe werkwijze te verkennen waarbij de regie over het aanlegproces van nutsvoorzieningen bij de woningbouwer komt te liggen. Bouwprojecten kunnen sneller opgeleverd worden wanneer de woningbouwer de regie krijgt over het aanlegproces van nutsvoorzieningen, concludeerden Stedin, VolkerWessels, Baas en Evides Waterbedrijf na afronding van een eerste pilot, in Maassluis.

Aardgasuitstap

“Tegelijkertijd verkennen we of deze werkwijze ook toepasbaar is om de transitie naar aardgasloos te kunnen faciliteren. De komende decennia moeten wij voor zo’n 6.000 woningen per maand op zoek naar een alternatief voor aardgas. Door ons werk anders te verdelen verwachten wij meer monteurscapaciteit vrij te spelen om die transitie voor elkaar te krijgen.” In Utrecht werkt Stedin al samen met woningbouwcorporatie Mitros om het kookgas uit woningen in Utrecht-Overvecht te halen. In Woerden werkt het mee aan het aardgasvrij maken van het Schilderskwartier.

Kansen voor asielzoekers

Volgens Stedin is het zeker dat de netbeheerders de komende jaren eerder meer dan minder werk zullen krijgen. Het groeiend tekort aan vaktechnisch personeel vormt daarbij een uitdaging. Maar ook naar specialisten op het gebied van data en digitalisering en cyber security is meer vraag dan aanbod op de arbeidsmarkt. Op verschillende manieren proberen we nieuw personeel te werven en werknemers te behouden. Daarbij kijken we niet alleen naar jongeren die met een diploma hun opleiding afronden, maar ook naar bijvoorbeeld instromers uit andere beroepsgroepen en asielzoekers die worden (om)geschoold tot monteur in de Stedin bedrijfsschool.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.