Steeds meer deskundigen: ‘Transitie moet sneller’

Steeds meer deskundigen: ‘Transitie moet sneller’

13 oktober 2016Steeds vaker is de conclusie te horen dat de energietransitie niet snel genoeg gaat. Bijvoorbeeld ook op een werkconferentie van de Topsector Energie. Erik Langereis van DIFFER sprak er over de ‘absolute noodzaak’ tot versnellen en opschalen.

Topsector Energie: ‘Alles moet samenwerken’
Erik Langereis, Research Development Officer bij DIFFER (Dutch Institute for Fundamental Energy Research) in een verslag van de Topsector Energie: ‘Willen we de doelstellingen op korte en lange termijn realiseren en uitrollen, dan moeten we vanuit alle vakdisciplines – technologische, maatschappelijke, economische, juridische en ruimtelijke – samenwerken en ervoor zorgen dat de hele innovatieketen verbonden is. (…) Daarbij is het belangrijk dat de hele maatschappij doordrongen is van de urgentie van de transitie. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt? Hoe motiveren we mensen om zonnepanelen te nemen, hun woning te isoleren? Hoe maken we de overgang naar duurzame energie ‘sexy’, verkoopbaar?’ (…) Wie gaat wat doen? Wie is verantwoordelijk? Hoe maken we het betaalbaar? Wat moet er gebeuren in de wet- en regelgeving om belemmeringen weg te nemen?’

Langereis werkte mee aan het opstellen van de Route Energietransitie voor de Nationale Wetenschapsagenda door de NERA (Nederlands samenwerkingsverband voor Energieonderzoek).

KNMI-baas Van der Steenhoven: ‘Streefcijfers verdubbelen’
In zijn oratie die Gerard van der Steenhoven vandaag houdt als deeltijdhoogleraar Meteorological and Climatological Disaster Risk Reduction aan de Universiteit Twente, constateert hij dat de streefcijfers van het Energieakkoord verdubbeld zullen moeten worden. Ook hij wijst op de ‘brede maatschappelijke verandering noodzakelijk om de verdere opwarming van de aarde tegen te gaan’.

Martien Visser: ‘Snelle actie. Geen woorden, maar daden’
In een column op Energiepodium maant Martien Visser, lector energietransitie & netintegratie aan de Hanzehogeschool Groningen, ook tot meer spoed.
‘(…) Het klimaatprobleem vereist snelle actie. Parijs stelt zware eisen. Geen woorden, maar daden. En het schiet niet erg op. Oké, de overheid heeft met miljarden subsidies een flink aantal windturbines laten plaatsen. Maar vorig jaar steeg onze CO2-emissie met 5%. En het vliegverkeer op Schiphol groeit in 2016 met 10%. Erg weinig mensen lijken zich daar zorgen over te maken. Toch hebben we geen tijd te verliezen. (…) We zijn druk bezig met het voeren van lastige discussies over de rolverdelingen in de energiemarkt. De daarvoor bedoelde ingenieuze regels lopen per definitie achter bij de dynamische ontwikkelingen in de energiemarkt. Het levert werkgelegenheid voor onze academici, maar het draagt niet bij aan verlaging van de CO2-emissie. Integendeel. (…)’

Bronnen
Topsector Energie, 12 oktober 2016: Energietransitie moet multidisciplinair
NERA, NWA Route Energietransitie  (pdf, 5 pag.)
NERA, 9 juni 2016: Tien uitdagingen voor de energietransitie
FluxEnergie, 13 oktober 2016: KNMI-baas: ‘Volgende kabinet moet veel meer doen tegen klimaatverandering’
Energiepodium, column Martien Visser, 12 oktober 2016: De brandweer en de energietransitie. Martien Visser over het gebrek aan tempo in de energiewereld
Illustratie: Energierapport/Energiedialoog

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.