Steeds meer verzet tegen ‘verkiezingen zonder klimaat en energie’


10 maart 2017 –
 ‘Het is een schande dat de kiezer niet wordt ingelicht’. ‘Klimaat is misschien wel het belangrijkste politieke onderwerp van dit moment.’ Ed Nijpels waarschuwt voor boze kiezers als er straks vele miljarden naar het klimaatbeleid moeten en het in de verkiezingen nauwelijks aan bod kwam.

Nijpels Nijpels verwacht dat kiezers straks boos zullen zijn
‘(…) Dat klimaatkonijn komt straks uit de hoge hoed bij de kabinetsformatie. En ik kan u garanderen dat dat konijn een heel duur prijskaartje om z’n nek heeft hangen. (…)’ Zie afzonderlijk bericht.

Veel bijval voor spontane actie
De spontane actie (van Dolf Mol en Lisette Meddens) om het klimaatbeleid in ieder geval een rol te laten spelen in het NOS-slotdebnat op 14 maart, de avond vóór de verkiezingen, krijgt op twitter veel bijval. Meer dan 500 mensen deelden inmiddels de oproep. Gisteren ging er opnieuw een brief uit naar de NOS. ‘Klimaat is misschien wel het belangrijkste politieke onderwerp van dit moment.’

Ook een petitie gestart
Er is door anderen ook een petitie gestart om klimaat en energie op de agenda te krijgen van het NOS-slotdebat aanstaande dinsdag.
Uit de argumentatie:
‘(…) Debatteer waarheen partijen willen met het klimaat. Hoe versnellen wij de transitie waar wij middenin zitten? Hoe kan dat op een eerlijke manier? De transitie af van het Groningse gas is een voorbeeld van hoe het niet moet. Welke kansen zijn er voor de toekomst als wij deze transitie krachtig ter hand nemen?
Waarom is het belangrijk? Dit bijna onbesproken thema is essentieel in de komende coalitieonderhandelingen. Het is een schande dat de kiezer hier niet over wordt ingelicht. Nederland loopt kansen mis door achteraan te hinken. Nederland is medeverantwoordelijk. Onrecht dreigt voor veel Nederlanders, net als nu in Groningen bij de gasbevingen. (…)’

Lijsttrekkers bang voor het onderwerp?
Uit een bericht van Welingelichte Kringen over een radio1-uitzending
‘(…) Waarom is er zo weinig aandacht voor het klimaat? Verslaggever Henrik-Willem Hofs vertelt in het NOS Radio 1 Journaal dat de lijsttrekkers het waarschijnlijk lastig vinden omdat het zo’n veelomvattend en technisch onderwerp is. “Er zijn veel bananenschillen om over onderuit te gaan.” Hofs verwacht dat tijdens de formatie het klimaat wel een belangrijke rol zal spelen. “Het aanleggen van windparken, hoe we minder aardgas gaan gebruiken, het sluiten van de kolencentrales. En dan is er voor de verkiezingen relatief weinig over gesproken door de lijsttrekkers.” (…)’
Uit een bericht van One World
‘(…) Dat het klimaat nauwelijks ter sprake is gekomen in de debatten heeft er volgens [Lisette Meddens] mee te maken dat de partijleiders vooral aan zichzelf denken. “Ze zijn erop uit zoveel mogelijk kiezers binnen te halen, en kiezers win je niet door het veel over het klimaat te hebben.” De partijen hebben strategische afwegingen gemaakt met welke onderwerpen ze kiezers kunnen winnen. “Klimaatverandering is een vrij ingewikkeld onderwerp. Partijen denken: we branden onze handen er liever niet aan, want de kans dat je er kiezers op verliest is aanwezig.” (…)’

‘ChristenUnie agendeert klimaatverandering voor het NOS slotdebat’
Via twitter heeft Carla Dik-Faber laten weten dat de ChristenUnie klimaatverandering zal agenderen voor het slotdebat met de stelling: ‘We moeten binnen één generatie niet langer afhankelijk zijn van olie en gas.’
Uit het bericht van One World
‘(…) Opvallend is dat de enige stelling over het klimaat die voor het slotdebat bij de NOS is ingediend, afkomstig is van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. Waarom Jesse Klaver van GroenLinks of Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren, die beiden klimaat hoog op hun politieke agenda hebben staan, geen stelling hierover hebben ingediend, begrijpt Meddens niet. “Partijen hebben zelf natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Maar pas wanneer we als burgers duidelijk laten weten dat we klimaatverandering belangrijk vinden en dat het besproken moet worden, zullen de partijen en media als de NOS volgen.” (…)’

Bronnen
Lisette Meddens op twitter
#kiesklimaat
FluxEnergie, 8 maart 2017: Actie: ‘NOS, maak klimaat onderwerp slotdebat verkiezingen’
Petitiestarter, 9 maart 2017: Aan: Organisatoren en deelnemers van het NOS slotdebat – Klimaat wordt onderwerp van het NOS-slotdebat!
Welingelichte Kringen, 9 maart 2017: Waarom is er in de campagne zo weinig aandacht voor het klimaat?
One World, 9 maart 2017: ‘Het klimaat raakt aan alle onderwerpen in de politiek’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.