Steeds minder aardgas, maar Gasunie ziet nog volop kansen

1 juni 2017 Steeds minder aardgas uit Groningen – je zou denken dat daar ook een steeds kleinere rol voor Gasunie bij hoort. Maar dat ziet Gasunie anders. ‘We kunnen belangrijke bijdragen leveren aan het verduurzamen van Nederland, en ook aan het verminderen van de afhankelijkheid van het Groningse aardgas.’

Aan het woord is Han Fennema, CEO en voorzitter van de raad van bestuur van Gasunie. Hij werd geïnterviewd door Groningen – Economie.
Uit het interview van Groningen – Economie
‘(…) Zoals bekend zal de hoeveelheid aardgas die in de provincie Groningen wordt gewonnen steeds verder afnemen. Je zou verwachten dat dat dan ook grote gevolgen gaat hebben voor de door Gasunie beheerde leidingen en de andere infrastructuur, maar directeur Fennema ziet vooral veel uitdagingen.

Omzetten van gas uit andere bronnen naar laagcalorisch
‘Ten eerste zijn we druk bezig met het zoveel mogelijk omzetten van hoogcalorisch gas uit andere bronnen naar laagcalorisch gas, zodat de productie uit Groningen verder terug kan, zonder dat er een tekort aan geschikt gas voor onder meer huishoudens ontstaat. We doen dat onder andere met stikstofinstallaties. Afgelopen jaar hebben we al ruim 23 miljard kubieke meter ‘pseudo Groningen-gas’ kunnen maken’, zegt Fennema.

Infrastructuur gebruiken voor waterstof, biogas of LNG
Bovendien biedt de overgang naar duurzaam energiegebruik volgens hem veel nieuwe kansen, ook voor Gasunie als gasinfrastructuurbedrijf. ‘Wij denken dat we een belangrijke rol kunnen spelen in de overgang naar een duurzame economie, en we zien echt grote kansen in het vervoer van waterstof, biogas of LNG. Wij zien dus voor ons bedrijf in Groningen en voor onze infrastructuur duidelijke toekomstkansen. Niet alleen met gasinfrastructuur overigens, want we verdiepen ons bijvoorbeeld ook in warmtenetten.’

Groningen ‘waterstof-provincie’?
Een voorbeeld van zo’n kans is de ontwikkeling van een ‘groene, koolstofvrije waterstofeconomie’. Waterstof is een gas dat niet, zoals aardgas, uit de grond gehaald kan worden; het moet geproduceerd worden. Dit gebeurt onder meer via elektrolyse, een proces waarbij met behulp van duurzame stroom water wordt omgezet in waterstof en zuurstof. Waterstof kan dan worden opgeslagen voor later, of worden gebruikt als groene brandstof, bijvoorbeeld voor elektrische auto’s en als vervanging voor aardgas in de industrie.
‘Wij denken, net als de Innovation Board, dat Groningen een ideale provincie is om aan de slag te gaan met de productie, distributie en inzet van waterstof. Wijzelf gaan binnenkort bij onze opslaglocatie bij Zuidwending al van start met een proef voor de productie van waterstof uit zonne-energie. Wij willen als Gasunie graag betrokken zijn bij de ontwikkeling van de waterstofeconomie in Nederland, en we vinden dat Noord-Nederland uitstekend is gepositioneerd om daar een belangrijke bijdrage aan te leveren’, aldus Han Fennema.

Biogas grootschalig inzetten
Gasunie is ook intensief bezig met onderzoek naar de vraag hoe je grootschalig en efficiënt biogas kunt produceren. Door vergisting, maar op grotere schaal vooral vergassing van biologische reststromen, en mogelijk ook van bijvoorbeeld zeewier als grondstof. Gasunie zou dit groene gas dan ook kunnen transporteren. Het zou een belangrijke rol kunnen spelen in de vergroening van industriële processen, maar, in combinatie met hybride warmtepompen, ook voor duurzame warmte in woningen. ‘Een campagne daarvoor is al gestart onder de naam ‘Groenversnelling’. Door deze combinatie wordt de woning energiezuiniger en de gasvoorziening groen en aardgasvrij.’

LNG voor de scheepvaart
Kansen ziet Fennema ook in de ontwikkeling van LNG (vloeibaar gemaakt aardgas), bijvoorbeeld ten behoeve van de scheepvaart, waar grote schepen op stookolie nu nog steeds een zeer grote bron van vervuiling zijn. ‘Bij de scheepswerven in Groningen zie je zo nu en dan al LNG-aangedreven schepen te water gaan. En met vrachtverkeer op LNG gaat het hard. En op termijn komt ook bio-LNG in beeld.’

Kortom: nieuwe kansen voor Gasunie en voor Groningen
‘Kortom: ook wij willen als Gasunie graag meewerken aan de komst van een duurzame economie. Wij denken dat dat ook nieuwe kansen oplevert voor ons als bedrijf, en ook voor de Groningen en voor de rest van de Noord-Nederlandse economie.’ (…)’

Bronnen
Groningen – Economie, 30 mei 2017: Gasunie: volop kansen dankzij waterstof, biogas en LNG

Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.