Steenkool – Voorraden Nederland

Na de sluiting van alle mijnen in 1974 is de vraag: welke hoeveelheden steenkool zit nog in de bodem. Dit is met name een interessante vraag, omdat het niet ondenkbaar is dat er in de toekomst steenkoolwinning kan plaatsvinden, omdat er tegen die tijd betere technieken beschikbaar zijn.

Steenkoolreserves

Reserves op 1500 m. diep > 50 cm(miljoen ton) > 100 cm pure steenkool (miljoen ton)
Emma-noord 591 254
Rest zuid Limburg 860 369
Beatrix 830 445
Rest Peelgebied 1984 769
Achterhoek 7140 3328
Totaal 11.404 5165

(Mt = miljoen ton)

De mijnen in Limburg

1 Maurits Mine, DSM
2 Emma Mine, DSM
3 Hendrik Mine, DSM
4 Oranje Nassau Mine III
5 Oranje Nassau Mine IV
6 Oranje Nassau Mine I
7 Oranje Nassau Mine II
8 Wilhelmina Mine, DSM
9 Willem-Sophia Mine
10 Domaniale Mine
11 Laura Mine, Laura en Vereeniging
12 Julia Mine, Laura en Vereeniging
13 Beatrix Mine, DSM

 

Bron
Website TU Delft

> Alle data

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.