Energiebesparing – Stichting wil in 5 jaar 250 energiepositieve bedrijventerreinen

3 november 2016Binnen vijf jaar 250 bedrijventerreinen meer energie laten opwekken dan ze verbruiken. Dat is het doel van de Stichting Bedrijventerrein Energiepositief (BE+). Het project moet een besparing van 32 petajoule opleveren en 2.500 banen. 

De initiatiefnemers ontwikkelingsmaatschappij Oost NV, Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN), TNO en WM3 Energie presenteren vandaag hun plan. Ze willen met een landelijke aanpak lokale initiatieven voor energiebesparing ondersteunen en versnellen. 110 bedrijventerreinen hebben al belangstelling voor het project, aldus Oost NV.

Uit een bericht van Oost NV
‘(…) Frank Geerlings, ontwikkelmanager bedrijventerreinen Oost NV: “Wij merkten dat er weliswaar sprake was van energiebesparing en CO2 vermindering op bedrijventerreinen maar dat dit erg versnipperd gebeurde. Ondernemers gaven aan dat ze het wel belangrijk vonden maar dat ze er ‘geen tijd en geen geld’ voor hadden. Door deze landelijke aanpak hebben we dit opgelost. We ontzorgen, wij zorgen voor de tijd en het geld. Daarnaast leveren we door deze aanpak ook een aanzienlijke bijdrage aan het Energieakkoord.” (…)’

Het project ‘250 bedrijventerreinen energiepositief’ moet een energiebesparing van 32 petajoule opleveren, bijna eenderde van het energiebesparingsdoel voor bedrijven in het Energieakkoord van 100 petajoule in 2020.

Uit een bericht van Vastgoedmarkt
‘(…) De stichting BE+ (bedrijventerrein energie positief) realiseert met de energiebesparing een vermindering van de CO2-uitstoot van 3.000 kiloton per jaar. Daarmee wordt niet alleen invulling gegeven aan het Energieakkoord, maar ook vooruitgelopen op het kabinetsvoorstel ‘Nederland circulair in 2050’ dat op 27 oktober naar de Tweede Kamer is gestuurd. BE+ begint met tien bedrijventerreinen en vanaf 2017 tot en 2021 stromen per kwartaal tien tot vijftien bedrijventerreinen in.
Per bedrijventerrein gaat BE+ uit van een voorzichtige gemiddelde schatting van 4 miljoen euro aan investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen, led-verlichting, windmolens, warmtenet of biomassacentrale. Dat betekent dat de investeringskosten 250 x minimaal 4 miljoen = minimaal 1 miljard euro bedragen. (…)’

Uit een bericht van Stadszaken
‘(…) WM3 Energie heeft afspraken gemaakt met een externe financier die 70% van de investeringen financiert voor de eerste 2 jaar. De resterende financiering van 30% voor de eerste 2 jaar wordt gerealiseerd door bijdragen van preferred suppliers. Na twee jaar financiert de externe financier 100% van de investeringen (2019-2021). Door deze vorm van financieren is voor de ondernemers per bedrijventerrein de cashflow neutraal. (…)’

Uit een bericht van Nu.nl
‘(…) Het initiatief moet 2.500 banen opleveren, met name voor installateurs die de meer duurzame infrastructuur moeten gaan realiseren. (…)’

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.