kaart: Synergrid

“Stikstof toevoegen aan aardgas is krankjorum”

Vlaams volksvertegenwoordiger Andries Gryffroy, de energiespecialist van regeringspartij N-VA, stelt zich vragen bij de manier waarop de afbouw van de exploitatie van aardgas uit Groningen wordt aangepakt. Hij heeft vooral kritiek op het toevoegen van stikstof aan aardgas uit andere bronnen.

Een derde van het in België verbruikte aardgas is laagcalorisch gas (arm gas) uit Nederland. Van 2024 tot 2030 wordt de levering hiervan stelselmatig afgebouwd. Dat betekent dat alle installaties in de beleverde delen van België moeten worden aangepast van laagcalorisch naar hoogcalorisch (rijk gas) gas uit andere landen. Het gaat om Brussel, de grootste delen van de provincies Antwerpen, Vlaams- en Waals-Brabant, een flinke hap Limburg en enkele gemeenten in Henegouwen, Luik en Namen.

“Ik heb al meermaals mijn bezorgdheid geuit over de haalbaarheid van de vooropgestelde timing van 2030, maar ik houd mijn hart vast als de Nederlanders de kraan toch vroeger dicht zouden durven te draaien,” zegt Gryffroy. “Ze gebruiken ook technieken om het duurdere rijke aardgas te verarmen door stikstof toe te voegen. Men gaat daarvoor stikstoffabrieken bouwen. Energetisch is dat eigenlijk een beetje krankjorum. Men zal dat doen om te kunnen blijven leveren en aan de contractvoorwaarden te voldoen, en toch niet in Groningen te moeten ontginnen.”

Energetisch niet goed

“Puur technisch gezien hoeven we geen schrik te hebben dat we in 2029 geen aardgas zullen hebben. Als je stikstof bij rijk aardgas mengt, heb je arm aardgas. Maar we voelen allemaal aan onze elleboog dat dit energetisch niet goed is. Die stikstoffabriek zal een pak elektriciteit verbruiken. We zijn allemaal bezig over de energietransitie van de toekomst. Dat lijkt mij dus geen goed verhaal. Maar ik kan begrijpen dat er over 2029 niet wordt gediscussieerd,” aldus nog Gryffroy.

Synergrid, de federatie van de netbeheerders van elektriciteit en aardgas in België, een indicatieve tijdslijn uitgewerkt voor de omschakeling van de Belgische gasinfrastructuur arm naar rijk aardgas. In dit plan start de omschakeling al in 2018, om einde 2029 afgerond te zijn. “Het bevat de timing van de omschakeling per gebied. Daarbij werd concreet rekening gehouden met de noodzakelijke aanpassingen aan de infrastructuur en de timing die werd opgelegd door Nederland,” bevestigt Vlaams minister van energie Bart Tommelein (N-VA). “Voor de komende drie jaar is er al een definitieve planning. Elk jaar wordt de planning goedgekeurd voor de volgende drie jaren. Momenteel is het plan al in uitvoering. Op 28 maart vond in Den Haag een meeting plaats van de Nederlandse en de Belgische federale administraties. Op die meeting werd de datum van 2029 bij mijn weten niet ter discussie gesteld.”

“De totale investering van de overstap naar rijk gas werd vroeger altijd geraamd op ongeveer 550 miljoen euro. Het grootste deel van de kosten zit op het niveau van de distributienetbeheerders, voor de controles bij de gasverbruikers thuis. Men heeft mij altijd verteld dat het probleem niet noodzakelijk de timing as such is maar veeleer de timing gecombineerd met werkkracht. Er moeten honderdduizenden installaties worden gecontroleerd. Het is vooral een probleem om voldoende geschoold personeel te vinden om die attestering en controles te kunnen doen,” zegt Gryffroy.

“Ik ga ervan uit dat de distributienetbeheerders, wanneer ze een ‘roll-out’ en een planning hebben, er ook voor zorgen dat ze de middelen en mensen hebben om dat te doen,” stelt Tommelein. “Als er een probleem is, denk ik dat de maatschappijen die de omschakeling moeten doen, ervoor moeten zorgen dat ze het kunnen doen. Wat als er te weinig personeel op de arbeidsmarkt is? Het is niet de taak van de minister van energie om geschoold personeel te vinden in de plaats van de distributienetbeheerders die daarvoor verantwoordelijk zijn.”

Uit aardgas, maar niet uit aardgasnet?

Gryffroy dringt ook aan op het uitwerken van een brede, Vlaamse visie op het gebruik (en het niet-gebruik) van aardgas. “Nederland begint na vijftig jaar gasexploitatie na te denken over de gasuitstap. Men wil er nieuwe woningen niet meer aankoppelen op het gasnet en men spreekt er ook over het afkoppelen van hele wijken. Als we zuinig willen omspringen met onze middelen, is het ook opportuun om in Vlaanderen te durven spreken over het afhalen van bepaalde zones van het gas. Vlaanderen heeft nog geen uitgewerkte visie over waar we naartoe willen met gas en ons uitgebreide gasnetwerk. Vlaanderen kan bijvoorbeeld ook waterstof, synthetisch gas en biogas in haar gasnetwerk injecteren om zo het gasnetwerk te verduurzamen,” oppert hij.

Auteur: Koen Mortelmans

Koen Mortelmans is freelance redacteur voor FluxEnergie en Nieuwsblad Transport.

Reageer ook

Nog maximaal tekens

Log in via een van de volgende social media partners om je reactie achter te laten.