‘Stop de ombouw van blokverwarming naar individuele cv-ketels’

13 juli 2015 – Veel corporaties kiezen voor het ombouwen van collectieve verwarmingssystemen naar individuele gasketeltjes. Dat moet stoppen, vindt Duurzaam Gebouwd.

DuurzaamGebouwd.nl vindt dit een onwenselijke ontwikkeling. ‘Een gemiste kans, want we binden bewoners en gebruikers daarmee voor lange tijd aan aardgas; een niet duurzame energieoptie met onvoorspelbare prijsstijgingen in de toekomst.’
DuurzaamGebouwd.nl stelt dit in een artikelenreeks ‘Energiesprong maken met warmteversnelling’ van Peter Heijboer.
‘Voor dichtbebouwde gebieden is collectieve duurzame warmte een uitstekend alternatief. Het blijkt dat met een combinatie van gebouwgebonden maatregelen plus aansluiting op duurzame warmtenetten ambities kunnen worden waargemaakt tegen lage maatschappelijke kosten. Deze zogenoemde warmteversnelling is te stimuleren met een financieringsmodel dat gebruikmaakt van laagrentende fondsen én interessant is voor marktpartijen. Dit model biedt de flexibiliteit om tegemoet te komen aan wensen van bewoners en corporaties, dit in tegenstelling tot traditionele stadsverwarming. In elk geval dient voorkomen te worden dat corporaties en VvE’s ondertussen onder invloed van de Warmtewet verder gaan met ombouw van blokverwarming naar individuele ketels. Op die manier zal het de komende twintig jaar niet meer mogelijk zijn de energieopwekking te verduurzamen. Bovendien zullen de bewoners meer en meer afhankelijk worden van geopolitiek, discussies over aardgas in Nederlands en stijgende energieprijzen.’

Voor de exploitatie van de ‘warmteversnelling’ pleit DuurzaamGebouwd voor de oprichting van lokale Energie BV’s. Deze BV’s zorgen niet alleen voor de financiering van de investeringen, maar ook voor het onderhoud. Bewoners betalen dan alleen een ‘energieprestatie-vergoeding’. De constructie moet de bewoners gemak en mogelijk lagere kosten opleveren. De details van de voorgestelde Energie BV’s zijn te vinden op DuurzaamGebouwd.nl.

 

Bronnen
DuurzaamGebouwd.nl, 10 juli 2015: Energiesprong maken met warmteversnelling (deel 3)

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.