‘Stop handrembeleid voor groene energie’

‘Stop handrembeleid voor groene energie’

31 december 2015 – Qurrent, producent en leverancier van duurzame energie, verwijt de Nederlandse overheid een ‘handrembeleid’ te voeren voor groene energie: moeilijke procedures, averechts werkende fiscale regelingen en regelrechte belemmeringen.

Het is een pleidooi uit november. Het kwam ons nu pas onder ogen, maar we wilden het de lezers van FluxEnergie niet onthouden.
Uit het pleidooi van Qurrent (ook gepubliceerd in Milieumagazine)

‘(…) De overheid maakt de transitie nodeloos ingewikkeld door moeilijke procedures voor de bouw van windmolens en de aanleg van warmtenetten en met ingewikkelde afspraken zoals de postcoderoos. Daarnaast is het fiscale regime van de overheid een stevige rem op de energietransitie.

Burger betaalt subsidie voor fossiele energie
Het fiscale regime is gebaseerd op fossiele energie. Hierdoor hebben bestaande partijen geen (financieel) belang bij een energietransitie naar duurzame energie, het handhaven van de status quo is immers financieel verreweg het meest aantrekkelijk.
De lobbydruk van de fossiele energiebedrijven op Den Haag en de EU is dan ook intensief. De Volkskrant, “Donkere wolken boven zonneakker” d.d. 10 september, legt de vinger op de zere plek. Consumenten vullen de subsidiepot Stimulering Duurzame Energie (SDE) en de traditionele energiebedrijven slurpen de pot leeg. De SDE wordt voornamelijk gevuld via de energierekening van consumenten (Opslag Duurzame Energie) en door de ‘vervuilerstax’
(energiebelasting – 3,4 miljard in 2015). De SDE-pot gaat vooral op aan het bijstoken van biomassa in kolencentrales.
Traditionele energiebedrijven gebruiken het geld bestemd voor duurzame energie, waardoor werkelijk duurzame energieprojecten niet rendabel worden. En fossiele energie wordt door de Nederlandse overheid al zwaar gestimuleerd. Het onderzoeksbureau CE Delft berekende al eerder dat de Nederlandse overheid het gebruik van fossiele energie met 5,5 miljard per jaar stimuleert, tegenover 1,5 miljard voor duurzame energie.

Belemmeringen voor lokale duurzame energie opheffen
Op Prinsjesdag werd aangekondigd dat de huidige ‘postcoderegeling’ wordt verbreed. Burgers die meedoen met zo’n project ontvangen per 1 januari 2016 1,5 eurocent extra korting op de energiebelasting (9 eurocent in plaats van 7,5 eurocent per kWh). Qurrent – de grootste energiecoöperatie van Nederland – heeft de afgelopen jaren meegerekend aan tientallen postcoderoosinitiatieven. Ondanks de huidige belastingregeling konden we – met moeite – twee projecten helpen realiseren: Zonnepark Ouverture in Eindhoven en Zonnepark DE Ramplaan in Haarlem; respectievelijk het eerste en grootste postcoderoosproject van Nederland. De verhoogde korting maakt meer business cases haalbaar. Maar nog lang niet allemaal. De postcoderegeling is een typisch voorbeeld van handrem-beleid. Hef die postcoderegeling op, we hebben die regeling niet nodig. Verleen de korting op de energiebelasting aan alle consumenten die duurzame energie opwekken. Dan kunnen alle consumenten meedoen aan collectieve duurzame energieprojecten. Aan animo geen gebrek.

Ruim baan burgerinitiatieven
Om de energietransitie te versnellen moet de overheid burgerinitiatieven ruim baan geven. De snelste route is een aanpassing van het belastingstelsel op energie. Geef consumenten vijftien jaar lang belastingkorting op de door henzelf opgewekte duurzame energie en energieprojecten worden direct rendabel én aantrekkelijk voor investeerders. Zonder subsidie. Die korting dient gekoppeld te worden aan het eigendom van de productie-eenheid. Zowel individueel als collectief eigendom moet hieronder vallen. Naast elektriciteitsproductie geldt dit ook voor collectieve warmteprojecten. Stimuleren van decentrale opwekking verhoogt het draagvlak onder de burgers en versnelt de energietransitie. Het beantwoordt aan het doel om het fossiele gasverbruik in Nederland te laten dalen. Om een voorbeeld te stellen, geeft energiecoöperatie Qurrent (25.000 leden) aan leden die energie opwekken een korting op de energiebelasting. Lokale groene energie belonen dus, niet belasten. Dat zou de Nederlandse overheid ook eens moeten doen. (…)’

 

Bronnen
Qurrent, 23 november 2015: Stop handrembeleid voor groene energie

Onderwerpen:

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.