Stop met windmolens, zon heeft de toekomst

16 maart 2015 – Stop met windmolens. Ze roepen veel weerstand op, brengen schade toe aan de leefomgeving en leveren geen echte bijdrage aan een beter milieu, schrijven economen Willem Vermeend en Rick van der Ploeg in de Telegraaf. Zet liever in op energiebesparing en zonne-energie.

In het Energieakkoord is afgesproken dat er in 2020 6000 megawatt windenergie moet worden opgewekt op land. De windmolens die daarvoor moeten worden gebouwd, roepen veel weerstand op en spelen een belangrijke rol in de campagnes voor de Statenverkiezingen. Vermeend en Van der Ploeg halen een Volkskrant-enquête aan, waarin de meerderheid van de provinciebestuurders niet gelooft dat de doelen voor windenergie op land gehaald zullen worden.

Uit het bericht van de Volkskrant
‘(…) Belangrijkste redenen hiervoor zijn verzet van burgers; onvoldoende draagvlak; de noodzaak van subsidies en ‘grote verdienste van enkele ondernemers’; onvoldoende geschikte locaties, maar ook ‘lobby van gevestigde energiebelangen’, aldus de reacties. (…)’

Windmolens zijn duur, het is geen efficiënte besteding van belastinggeld, benadrukken Vermeend en Van der Ploeg.

Uit het bericht in de Telegraaf
‘(…) Alleen al de kosten van windmolens op zee kunnen voor de schatkist in totaal oplopen tot €18 miljard. (…) Ook realiseren ze [voorstanders windenergie] zich niet dat het economische rendement van een euro subsidie die besteed wordt aan energiebesparing in huizen en gebouwen veel hoger is dan die voor wind. Subsidies voor energiebesparing komen bijna volledig ten goede aan onze eigen economie en leveren extra werkgelegenheid in Nederland op, onder meer in de bouw. Windsubsidies komen voor een belangrijk deel terecht bij buitenlandse leveranciers. (…)’

Steek liever geld en energie in energiebesparing en nieuwe zonne-technologie om het aandeel duurzame energie te vergroten en de CO2-uitstoot te beperken, zo pleiten Vermeend en Van der Ploeg. Zonne-energie is in 2020 even duur of goedkoper dan energie uit gas of kolen, voorspellen de economen op basis van inschattingen van McKinsey. Dan is er geen subsidie meer nodig voor zonne-energie. Nieuwe Tesla-batterijen om de energie op te slaan en goede samenwerking met landen in Zuid-Europa maken zon ook een betrouwbare bron in de winter. Bovendien geven zonnepanelen minder omgevingsschade en zijn de overheidsprocedures voor de aanleg korter dan die van windmolens.
‘(…) Voor de provincies is deze ontwikkeling een goede reden om met het kabinet rond de tafel te gaan zitten en aan te geven dat ze volop inzetten op energiebesparing en de opgelegde duurzame energie opwekking zoveel mogelijk met nieuwe zonne-technologie willen realiseren. (…)’
Bronnen
De Telegraaf, 15 maart 2015: Geen windmolens, zon heeft de toekomst
de Volkskrant, 3 maart 2015: Provincies: windmolens gaan het niet redden
McKinsey, april 2014: The disruptive potential of solar power
Onderwerpen: ,

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.