‘Stop toch met ETS en ga werken met CO2-boetes’

‘Stop toch met ETS en ga werken met CO2-boetes’

10 mei 2016 – Het Europese emissiehandelssysteem werkt niet. Stop er dus mee. En vervang het door een boetesysteem voor wie niet voldoet aan de CO2-reductienorm. Dat stelt Jos Klomp, directeur van Gasworks, in een opiniebijdrage op EnSoc.

.

160510-Klomp
Jos Klomp: ‘Zet de CO2-reductie centraal’

‘Het wordt tijd dat het ETS stopt, want het systeem faalt langs alle kanten.’ Maar wat dan wel? Klomp schetst in EnSoc een compleet nieuw systeem.
Klomp wil niet meer het beprijzen van de CO2-emissie centraal zetten, maar de CO2-reductie.

Een nieuw systeem
Uit zijn bijdrage op EnSoc:
‘(…) Nu is het nog zo dat je voor vijf hele euro’s 1.000 kg CO2 de lucht in mag brengen conform het ETS. Die regel zouden we moeten schrappen om ervoor in de plaats een op wettelijke basis rustende verplichting in te voeren dat aan elke geleverde kWh aantoonbaar een percentage CO2-emissiereductie tot stand is gebracht. Over een totaal aantal geleverde kWh moet het totaal aan CO2-emissie gerapporteerd worden.
Het gemiddelde moet ten opzichte van de CBS-waarde voor CO2-uitstoot een vastgestelde CO2-emissiereductiepercentage (de prestatie) laten zien. Wordt de prestatie niet gehaald dan geldt voor elke gemiste ton CO2-emissiereductie een boete van 500 euro.
Dat dit een realistische oplossing is bewijst het feit dat precies zo’n systeem in Duitsland is ingevoerd voor alle vloeibare fossiele wegtransportbrandstoffen. De invoer hiervan op 1 januari 2015 heeft weinig tot geen problemen veroorzaakt. Er wordt gewoon doorgereden op de Autobahn, maar dan elk jaar met steeds minder CO2-emissie. Zoiets zou ook moeten gaan gelden voor stroom, aardgas en warmtenetten.

Duurzame energie profiteert
Hoe profiteert de duurzame energiesector van zo’n systeem? De grote energieproducenten zullen een steeds hogere prestatie moeten laten zien. Dat geeft dus schaarste op de energievormen met een zeer hoge CO2-emissiereductie, zoals wind, zon, geothermie  en sommige vormen van biomassa. Het missen van de verplichting leidt tot een halve euro boete per kilogram CO2. Dat zal betekenen dat energieproducenten op zoek gaan naar productiemethodes die de meeste CO2-emissiereductie tot stand brengen. Nu is de uitstoot voor bijvoorbeeld stroom nog ongeveer 0,5 kilogram per kWh conform CBS. In termen van boete is dat een kwartje per kWh.

Fossiele stroom kost ongeveer 3 eurocent om te maken. Als men voor duurzame stroom bereid is om 12,5 eurocent te betalen dan bespaart de stroomproducent nog altijd de helft van een eventueel boetebedrag.  Dat evenwicht zien we trouwens ook terug bij de Duitse fossiele wegtransportbrandstoffen waar de boete 470 euro bedraagt per gemiste ton CO2-emiessiereductie en de handel in prestaties op 230 euro zit.  Met die 12,5 eurocent per kWh in de hand van de duurzame energieproducenten hoeft de Nederlandse overheid letterlijk miljarden minder aan subsidies uit te keren aan de productie van diezelfde duurzame energie.

Passend bij klimaatakkoord
Hoe profiteert het klimaatverhaal van zo’n systeem? Het systeem koppelt winstmaximalisatie aan de drang om CO2-emissiereductie te maximaliseren. Van het reduceren van de CO2-emissie moeten we het hebben als we de opwarming van de aarde willen tegengaan. Nederland tekende vorige week voor het akkoord van de klimaattop in Parijs. Een akkoord dat in het teken staat van CO2-emissiereductie. Daar moeten we onze pijlen op richten, en dat doen we niet met een kapot ETS. (…)’

Bronnen
EnSoc, nieuwsbrief, 10 mei 2016:Boete op gemiste CO2-reductie beter dan ETS
Foto: FluxEnergie/© Paul Tolenaar. Portretfoto: EnSoc

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.