‘Storingen Belgische kerncentrales niet onschuldig’

‘Storingen Belgische kerncentrales niet onschuldig’

19 januari 2017Bij de veelvuldige storingen in de Belgische kerncentrales wordt er keer op keer geruststellend meegedeeld dat het om storingen in het niet-nucleaire gedeelte zijn. Maar zo onschuldig zijn die storingen helemaal niet, bericht MO Mondiaal Nieuws.

Uit het bericht van MO Mondiaal Nieuws
‘(…) Bij een incident zoals op dinsdag 10 januari in Doel 4, wordt de kernreactor uit veiligheidsoverwegingen terecht stilgelegd.
Dit noodzakelijk kwaad is echter niet onschuldig. Stilleggen van een kernreactor leidt immers steeds tot grote warmte/koude spanningen in het reactorvat. Een reactor in werking kent hoge temperaturen en druk. Bij de stillegging verandert dit drastisch. Uitzetting van het staal van het reactorvat bij normale werking wordt gevolgd door krimpen bij stillegging, en terug uitzetting na heropstart. Zo kan metaalmoeheid ontstaan.

De oorzaak van de scheurtjes in het reactorvat van Doel 3 wordt op verschillende manieren uitgelegd. Er bestaat daarover geen wetenschappelijke eensgezindheid. Electrabel beweert dat ze er van het begin in zaten (wat erg verwonderlijk is, want bij oplevering wordt een reactorvat met scheurtjes normaal geweigerd). Anderen vrezen dat de scheurtjes ontstaan tijdens de werking van de kernreactor. In ieder geval warmt men nu het noodkoelwater op, om op die manier een warmteschok te verminderen. Zo zeker is men dus blijkbaar ook weer niet over het gedrag van reactorvaten…

Maar er is meer. Los van het probleem van riskante stilleggingen van kernreactoren, leert het verleden dat een nucleair ongeval kan ontstaan nadat er iets misloopt in het niet-nucleaire gedeelte van de kerncentrale.

Het ongeval in Three Miles Island (TMI) begon helemaal niet in de kernreactor zelf. Neen, het ongeval startte in “het niet nucleaire gedeelte” van de kerncentrale, waarna een reeks van gebeurtenissen leidde tot een gedeeltelijke kernsmelt, in het nucleaire gedeelte dus. (…) Gelukkig heeft zich tot nu toe nog geen ongeval voorgedaan zoals in TMI (Three Miles Island). De vele defecten aan niet-nucleaire gedeelten van de kerncentrales van Doel en Tihange vergroten echter de kans dat zich ooit wel zo een ongeval voordoet. (…)’

Het artikel in MO Mondiaal Nieuws is geschreven door Marc Alexander van de ’11 maart beweging’, een actiegroep tegen kernenergie.

Bronnen
MO Mondiaal Nieuws, 16 januari 2017: Incidenten in kerncentrales zijn geen faits divers
Website 11 maart beweging
I
llustratie: 11 maart beweging

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.