Stroomaanbieders leveren meer windenergie

9 mei 2015 – Steeds meer stroomaanbieders bieden elektriciteit uit wind aan en het aanbod van sjoemelstroom nam af, maar bestaat nog steeds in Nederland. Dat concludeert WISE (World Information Service on Energy) na analyse van de stroometiketten van de Nederlandse energieleveranciers. 

Ieder jaar maken de energieleveranciers bekend waar zij hun energie vandaan halen. WISE maakt daar jaarlijks een rapport van. Dit jaar bleken energiebedrijven meer energie uit wind aan te bieden. Het aanbod van sjoemelstroom (elektriciteit die als groene stroom verkocht wordt, maar dat niet is) nam af, maar bestaat nog steeds. Deze en meer conclusies trok WISE na hun analyse.

De conclusies in een persbericht van WISE
‘(…)

1) Record aantal windleveranciers

Het aantal stroomaanbieders met veel windenergie in de leveringsmix is sinds 2012 spectaculair gestegen: inmiddels zijn zeven energiebedrijven bijna volledig over gegaan op het leveren van windenergie, waaronder Pure Energie, Qurrent en Huismerk Energie. Greenchoice, de grootste van de groene leveranciers, heeft het aandeel wind in het recente stroometiket verder opgeschroefd naar 43 %.

2) Voorzichtig begin met zonne-energie

Zonne-energie levert in 2014 met een aandeel rond de twee procent een bescheiden bijdrage aan de verduurzaming van de Nederlandse elektriciteitsproductie. Toch zien we dat er voor het eerst meerdere partijen zijn die zonnestroom aan huishoudens leveren. De top 3 bedrijven met het grootste aandeel zon in het stroometiket:

  1. NLD (Noordelijk Lokaal Duurzaam)
  2. Greenchoice
  3. Pure Energie / Huismerk Energie

3) Trendbreuk sjoemelstroom

In 2014 zijn er voor het eerst minder leveranciers met sjoemelstroom in de leveringsmix. Dit neemt niet weg dat er nog steeds volop sjoemelstroom wordt verkocht in Nederland. De grootste sjoemelstroomaanbieders zijn op dit moment:

  1. Woonenergie
  2. Oxxio (dochter van Eneco)
  3. Main Energie
  4. Qwint (dochter DVEP)
  5. NLE (Nederlandse Energie Maatschappij)

4) Essent & Nuon klimaatkillers

De CO2-uitstoot per kWh nam in 2014 zowel bij Essent als bij Nuon toe. Essent heeft nog nooit eerder zo veel kolenstroom geleverd als in 2014: 30,6 %. Nuon leverde minder stroom uit gas en kolen, maar daarvoor in de plaats kwam een verdubbeling van het aandeel stroom uit ‘overige bronnen’. Onder overige bronnen vallen elektriciteit uit verbranding van afval en stookolie. Dit deel was bij Nuon nooit eerder zo groot als in 2014.

5) Energiebedrijven houden zich niet aan afspraken rond transparantie

In september 2014 kwam de Minister van Economische Zaken met de brancheorganisatie Energie Nederland overeen dat er in het eerstvolgende stroometiket een differentiatie naar binnen- of buitenlandse herkomst zou worden weergegeven. Dit is een stap naar meer transparantie en maakt de kwestie rond sjoemelstroom nog inzichtelijker. Slechts 15 van de 37 onderzochte energieleveranciers hebben zich aan de afspraak gehouden.
Het stroometiket is een waardevolle bron van informatie. WISE concludeert op basis van het onderzoek dat de campagne voor echt groene stroom van de afgelopen jaren vruchten afwerpt. Zowel bij de consument als bij de energiebedrijven komt er steeds meer bewustzijn voor het verschil tussen echt groene stroom en sjoemelstroom.(…)’

Uit een bericht van Ensoc
‘(…) Wise concludeert dat de campagne voor echt groene stroom van de afgelopen jaren vruchten afwerpt. Zowel bij de consument als bij de energiebedrijven komt er steeds meer bewustzijn voor het verschil tussen echt groene stroom en sjoemelstroom, dankzij het stroometiket. Toch zijn er verbeteringen mogelijk, meldt Wise. ‘We pleiten voor slechts één stroometiket per bedrijf waarin de algehele leveringsmix wordt samengevat. We willen geen misleidende productetiketten meer.’ Wise vindt de huidige onderbouwing van het grijze deel van het stroometiket niet transparant. ‘Dit benadeelt de groene stroomleveranciers: wij pleiten voor volledige certificering,’ aldus Wise. (…)’

Bron
WISE, 8 mei 2015: Persbericht: WISE rapport ‘Tien jaar stroometiketten’
Ensoc, 8 mei 2015: ‘Nog steeds sjoemelstroom in Nederland’

Rapport
Het rapport Tien jaar stroometiketten kunt u, na registratie, downloaden.

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.