Stroomstoring Diemen: technisch defect en menselijke fout

12 juni 2015 – Een technisch defect in combinatie met een menselijke fout waren de oorzaak van de grote stroomstoring op 27 maart, meldt TenneT. Eén miljoen huishoudens en bedrijven zaten uren zonder stroom. Een herhaling valt niet geheel uit te sluiten, stelt TenneT.

TenneT heeft een eigen onderzoek gedaan en tegelijkertijd een externe partij (DNV GL) gevraagd ook een onderzoek te doen. Daarnaast is de Autoriteit Consument en Markt (ACM) bezig met een onderzoek.
TenneT rapporteerde vandaag over het eigen onderzoek en dat van DNV GL. De Autoriteit Consument en Markt zal de TenneT-rappoprtage bij het eigen onderzoek betrekken, meldde ACM vandaag.

Uit het persbericht van TeneT
Op 27 maart 2015 vond een grootschalige onderbreking van de elektriciteitsvoorziening (circa 1.500 MW) plaats in een groot deel van Noord-Holland en een klein deel van Flevoland. Dit was het gevolg van een kortsluiting op het 380 kV hoogspanningsstation van TenneT in Diemen. TenneT betreurt het dat velen overlast hebben ondervonden van de storing.
TenneT is direct na de storing een eigen onderzoek gestart en heeft ook DNV GL gevraagd gelijktijdig een extern onderzoek uit te voeren naar de oorzaak van de storing.
Uit beide onderzoeken is gebleken dat de storing is veroorzaakt door een combinatie van factoren. De eerste factor betrof een technisch defect, namelijk het falen van de aandrijving van een component – een zogenaamde railscheider – in het hoogspanningsstation Diemen. De tweede factor is dat op basis van een onjuist geïnterpreteerde visuele waarneming op het station vervolgstappen, waaronder een schakelhandeling, zijn uitgevoerd. De combinatie van beide factoren heeft tot een kortsluiting geleid. Mede door de krachtige wind had deze kortsluiting een fase overslag als gevolg waarna door het ingrijpen van de beveiligingssystemen het hele station uitviel. Deze beveiligingssystemen hebben correct gewerkt en daarmee is de schade aan het station beperkt gebleven. Hierdoor kon na 1 uur en 43 minuten het station en de onderliggende 150 kV netten weer in bedrijf worden genomen. Een gedetailleerde omschrijving van de bevindingen lees je in het document ‘Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen’.
TenneT neemt de aanbevelingen uit de rapporten over. Zo is de toegepaste werkinstructie opnieuw onder de aandacht gebracht bij alle betrokken medewerkers. Ook is opdracht gegeven om een representatief onderzoek uit te voeren naar de aandrijving en besturing van deze populatie railscheiders. Eveneens heeft TenneT opdracht gegeven tot de uitvoering van een zogenoemd ‘root cause’ onderzoek.

Omvang storing
Ongeveer één miljoen huishoudens en bedrijven hebben korte of langere tijd geen elektriciteit gehad. De elektriciteitsvoorziening van Noord-Holland is via het 380 kV hoogspanningsstation in Diemen met het zogenoemde landelijk koppelnet verbonden. Het onderliggende 150 kV transportnet in Noord-Holland wordt onder meer via dit hoogspanningsstation vanuit het 380 kV koppelnet gevoed. Het 380 kV station Diemen, waar de storing plaatsvond, was relatief snel (na ongeveer een uur) weer terug in de normale situatie. Dat niet iedereen ná een uur was voorzien van elektriciteit komt doordat een onderliggend elektriciteitsnet, inclusief elektriciteitsproductie-eenheden, niet in één keer weer onder spanning kan worden gebracht. Om een dergelijk proces goed en zonder nieuwe storingen te laten verlopen, moet het ‘opbouwen’ van een spanningsloos geworden elektriciteitsnet stapsgewijs, dat wil zeggen gefaseerd per spanningsniveau, gebeuren. Dit vindt plaats in samenwerking met de regionale netbeheerders.

Leveringszekerheid
Een van de belangrijke projecten om onder meer de elektriciteitsvoorziening in de Randstad minder afhankelijk te maken van station Diemen, is de aanleg van de Randstad 380 kV Noordring verbinding. Deze verbinding zal een robuuste ringstructuur in het noordelijk deel van de randstad realiseren waarmee de impact van een volledige uitval van station Diemen aanzienlijk kleiner zal worden. Beoogd is om deze verbinding in 2018 gereed te hebben. De Zuidring waarmee de randstad ook gevoed kan worden is in 2013 gerealiseerd.
Hoewel de Nederlandse elektriciteitsnetten tot één van de betrouwbaarste van Europa behoren en de vorige dergelijke storing van het 380 kV net meer dan 17 jaar geleden heeft plaatsgevonden, kan het risico op een elektriciteitsonderbreking niet volledig worden uitgesloten.

 

Uit het persbericht van de Autoriteit Consument en Markt
De Autoriteit Consument & Markt doet onderzoek naar de stroomstoring in Diemen van eind maart. Dat onderzoek is meteen gestart en loopt nog. Daarbij wordt onder andere gekeken of TenneT in het verleden de investeringen gedaan heeft in veiligheid die nodig waren en of TenneT de vereiste procedures heeft gevolgd. De rapporten die TenneT vandaag zelf heeft gepubliceerd over de stroomstoring zullen door ACM worden betrokken in haar eigen onderzoek.
Op 27 maart is de storing opgetreden in het verdeelstation Diemen van TenneT die leidde tot volledige uitval van dit station. Daardoor kwam een groot deel van de provincie Noord-Holland en een klein deel van de provincie Flevoland zonder stroom te zitten. Het ging om circa één miljoen huishoudens, een aantal grootverbruikers en vitale infrastructuren zoals Schiphol en delen van het spoorwegennet. Na ongeveer een uur is het station Diemen weer opgestart. Vervolgens is in de loop van de daaropvolgende uren via de onderliggen netten van de regionale netbeheerder Liander de stroomvoorziening van alle aangesloten klanten hersteld.

 

Bronnen
Persbericht Tennet, 12 juni 2015: Toelichting onderzoek uitval 380 kV station Diemen
Rapport Tennet, 27 maart 2015: Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen (pdf, 7 pagina’s)
Persbericht Autoriteit Consument en Markt, 12 juni 2015: ACM neemt rapporten TenneT mee in eigen onderzoek naar stroomstoring

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.