Studenten niet goed opgeleid voor energietransitie

17 maart 2017De Topsector Energie bericht dat studenten niet goed worden opgeleid voor de energietransitie.  De conclusie is getrokken op een conferentie over onderwijs en energie. 

De Topsector Energie doet verslag van de zelf georganiseerde ‘Energy Outlook Conferentie’. De conferentie vond al op 3 februari jl plaats.
‘(…) Op de conferentie waren circa 80 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, onderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen aanwezig om te praten over de aansluiting van zowel het onderwijs als het bedrijfsleven op de energietransitie, en hoe dit beter zou kunnen. Dit kan veel beter, concludeerden de aanwezigen.

Energietransitie nu hooguit keuzevak
In het huidige onderwijs is energietransitie nog slechts een facultatief keuzevak of ontbreekt. Bovendien maken transitievaardigheden geen onderdeel uit van de technische opleidingen, terwijl de aanwezigen constateerden dat ‘de technologische ontwikkelingen heel snel gaan en ook invloed hebben op de technische beroepsuitoefening’. Energie blijkt ook geen issue bij ontwikkelaars.

Behoefte aan ‘maatschappelijke bèta’s’
De energietransitie vraagt bovendien eerder om maatschappelijke bèta’s dan om ‘harde’ bèta’s. De huidige ICT-opleidingen besteden al deels aandacht aan de relatie tussen ICT en maatschappij en gedrag. (…)

Verbeterpunten
Naast vast te stellen waarin het huidige onderwijs tekortschiet in aansluiting op de energietransitie, werden ook tal van verbeterpunten aangedragen. Maak onderwijsinstellingen ‘leading’ voor specifieke technologieën, integreer leeractiviteiten van hbo en mbo, en haak met innovatieve initiatieven meer in op ontwikkelingen ‘van buiten’ waren enkele visies.
Verder is flexibilisering nodig, vond men, zowel van de onderwijsprogramma’s als van de Centers of Expertise, zodat er snel gereageerd kan worden op de veranderende markt. Geef studenten ook meer invloed op de onderwijsprogramma’s, stimuleer creatieve input, en wissel kennis en goede ideeën uit. (…)’

Bronnen
Topsector Energie, 16 maart 2017: Studenten niet goed opgeleid voor energietransitie
Foto: Technische Universiteit Eindhoven

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.