Studenten TU Delft: ‘We kunnen niet langer wachten op onze politici’

9 maart 2017De Belgische krant De Morgen had gisteren een zeer opmerkelijk verhaal over de zorgen van studenten van de  TU Delft over de klimaatverandering, over hun oordeel over de inzet van politici en over wat ze zelf nu doen. Je zou willen dat alle Nederlandse politici hun licht opsteken bij deze studenten.

De studenten zijn boos over de verkiezingsdebatten en over de ‘struisvogelpolitiek’ rond klimaatverandering. Ze voorzien een klimaatramp en zijn extreem bezorgd. Een deel van de geïnterviewde studenten is daarom al bezig met een project ‘Red de planeet‘, een project dat dagelijks 350 vliegtuigen wil laten opstijgen om duizenden tonnen aerosol  in de atmosfeer te verspreiden om de opwarming te bestrijden. Het is niet meer dan een noodoplossing, vinden ze zelf. Een noodoplossing ook met heel vervelende bijwerkingen (o.a. meer droogte).

Van de politiek hebben ze geen hoge pet op: ‘Politici willen de volgende verkiezingen winnen en daarom concentreren ze zich vooral op kortetermijnthema’s die de onmiddellijke belangen van kiezers dienen.’ En daar hoort klimaatverandering niet bij.
Je zou willen dat alle Nederlandse politici hun licht opsteken bij deze studenten. En dat de lijsttrekkers het Belgische artikel nog vóór het slotdebat op 14 maart gaan lezen en herlezen.

Uit het artikel van De Morgen
‘(…) Verblind door hun obsessie met Wilders vergeten Nederlandse politici over de echte uitdagingen van de 21ste eeuw te debatteren: klimaatverandering, ontwrichting van de arbeidsmarkt, technologische revoluties. Op de wereldvermaarde Technische Universiteit Delft maken studenten en docenten zich grote zorgen over de dode hoeken van het politieke debat. (…) “Over het allerbelangrijkste thema wordt helemaal niet gesproken, ook al is het bepalend voor onze toekomst. Ik heb het dan over de klimaatverandering en welke concrete maatregelen we de komende jaren moeten nemen om een catastrofe te vermijden.” (…)
“Kijk, we kunnen niet langer wachten op onze politici”, zegt student Martin Janssens. “Dat risico willen we niet nemen. Ook tijdens deze verkiezingscampagne kunnen wij alleen maar vaststellen dat onze politici niet bezig zijn met concrete oplossingen voor de klimaatverandering. Ze voeren momenteel een struisvogelpolitiek en dat vinden wij verontrustend. Want er zijn steeds meer klimaatexperts die er van uitgaan dat we de minimale klimaatdoelen niet zullen halen en dat het absoluut noodzakelijk is om het aerosolproject uit te werken en een plan B klaar te hebben.” (…)
Studente Iris de Vries gaat ervan uit dat klimaatverandering nooit een wervend politiek thema zal worden. “Politici willen de volgende verkiezingen winnen en daarom concentreren ze zich vooral op kortetermijnthema’s die de onmiddellijke belangen van kiezers dienen. Dat neemt niet weg dat ik extreem bezorgd ben over het klimaat. Hoe minder de politici over het klimaat zeggen, hoe bezorgder ik word.” (…)
[Hun docent over de politici:] Politici moeten eigenlijk maar over twee kwaliteiten beschikken om de klimaatverandering aan te pakken. “Moed en wijsheid. Je moet de politieke moed hebben om mensen uit te leggen dat de overheid zwaar moet investeren om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen te waarborgen. (…) Zeker jongeren snakken meer dan ooit naar politici die een visie uitdragen, ook als het om het klimaat gaat.” (…)’

Video van De Morgen over de zoektocht van de studenten naar technologische mogelijkheden (3’29”)

Bronnen
De Morgen, 8 maart 2017: “Als politici het klimaat niet willen redden, moeten jongeren het wel doen” (Registratie, o.a. ook toegankelijk voor Topic-abonnees)
Foto: still uit video De Morgen

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.