Subsidie hernieuwbare energie voor 2017 al dit jaar beschikbaar

12 juli 2016De aanvraag voor de Subsidie Duurzame Energie (SDE+) liep in de eerste ronde van dit jaar storm, aldus het ministerie van Economische Zaken: er werd twee keer zoveel aangevraagd dan er beschikbaar was. Het kabinet maakt daarom in de tweede ronde alvast 1 miljard van het budget van 2017 jaar beschikbaar. 

Uit het bericht van het ministerie van Economische Zaken
‘(…) In 2016 is daarmee in totaal 9 miljard euro subsidie beschikbaar voor projecten binnen de regeling SDE+, exclusief het budget voor de aanleg van het windpark Borssele op zee. Deze subsidie wordt pas uitbetaald als de projecten daadwerkelijk energie leveren, over een periode van 15 jaar. (…)’

Zonnepanelen
In de eerste helft van dit jaar is voor 4 miljard euro subsidie verstrekt aan biomassa-, zon-, geothermie- en windenergieprojecten. Opvallend is dat bijna 90 procent van de projecten die een subsidie beschikt hebben gekregen, een zonproject is. Het gaat om 872 van de in totaal 986 projecten. Dit zijn veelal kleinschalige projecten. Een groot project is het nog aan te leggen zonnepark in Veendam, dat met 54.000 zonnepanelen stroom wil gaan leveren aan 4000 huishoudens. Daarmee krijgt de Groningse gemeente twee keer zoveel zonnepanelen als haar ruim 27.500 inwoners.
Kamp: “Met de subsidieregeling SDE+ wekken we zoveel mogelijk duurzame energie op tegen zo laag mogelijke kosten. Dat heeft effect: zo wordt de opwek uit zonne-energie steeds goedkoper. Van bijna 46 cent per kilowattuur in 2009 tot nog geen 13 cent dit jaar – een daling van bijna 70%. Hierdoor kunnen zonprojecten steeds beter mee concurreren binnen de SDE+. Ik verwacht dat deze kostendaling alleen maar verder doorzet.”

Nieuwe technologieën
Binnen de SDE+ is ook ruimte voor de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technieken. Zo is er 82 miljoen euro subsidie verstrekt aan een project dat met een nieuwe technologie, superkritische vergassing geheten, natte biomassa zoals mest, groenafval en rioolslib direct kan omzetten naar hernieuwbaar gas. Bij bestaande technieken voor het verwerken van de natte biomassa, moet eerst het water verwijderd worden voordat er gas van kan worden gemaakt. Met deze nieuwe technologie wordt het proces efficiënter: nagenoeg alle energie die in de organische stof is opgeslagen komt beschikbaar.
Verder zijn er projecten waarbij fossiele energiebronnen worden vervangen door hernieuwbare. Een kolencentrale bij Nijmegen van GDF Suez zal dankzij een subsidie van 93 miljoen euro subsidie omgebouwd worden tot een biomassacentrale. De energie die in de centrale wordt opgewekt komt overeen met het energieverbruik van 10.000 huishoudens en zal via een warmtenet geleverd worden aan de glastuinbouw en andere bedrijven.

Kostenreductie
De SDE+ is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling prikkelt aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijke subsidie in te dienen, waarbij er concurrentie is tussen de verschillende technologieën.  Dit betekent dat projecten die voor een goedkoper subsidiebedrag inschrijven, meer kans hebben de subsidie te ontvangen. Dit is positief voor de energierekening van burgers en bedrijven en lokt innovatie uit.
In 2017 zal het SDE+ budget naar verwachting vergelijkbaar zijn met het budget van 2016. Hierover wordt aan het einde van dit jaar meer bekend gemaakt. (…)’

Subsidie voor hernieuwbare energie in eerste helft 2016

Klik hier voor een interactieve versie van de kaart.

Bronnen
Ministerie van Economische Zaken, 12 juli 2016: Hernieuwbare energieregeling populair: subsidie eerder beschikbaar
Kamerbrief Tweede openstellingsronde SDE+ 2016

Auteur: Redactie

Reageren op dit artikel is niet mogelijk.